Evaluatie Stichting Benchmark GGZ 

Facebooktwitterlinkedinmail

benchmarken

11 november 2016 – Stichting Benchmark GGZ (SBG) heeft grote stappen gezet ten aanzien van het realiseren van een onafhankelijke en betrouwbare benchmark voor de GGZ. Gegevens over behandeleffect en klanttevredenheid worden door SBG verzameld en beschikbaar gesteld.

Hoewel in het onderzoek kritische geluiden zijn geuit over de toegevoegde waarde van de benchmark, is de algemene notie dat er wel een fundament is gelegd waarop kan worden verder gebouwd. Dit blijkt uit de rapportage van onderzoeksbureau Berenschot naar het functioneren van SBG in de periode 2010-2015.

In 2010 hebben GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een akkoord getekend voor samenwerking op het gebied van kwaliteit en transparantie in de GGZ. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt over het gebruik van Routine Outcome Monitoring (ROM) als meetinstrument en het oprichten van een organisatie voor het verzamelen van uitkomstgegevens in de GGZ. Om een onafhankelijke en betrouwbare benchmark te borgen en om de uitkomsten veilig en transparant aan te bieden, is in 2010 Stichting Benchmark GGZ (SBG) opgericht.

GGZ Nederland, ZN en het Landelijk Platform GGz hebben onderzoeksbureau Berenschot gevraagd het functioneren van SBG in de periode 2010-2015 te evalueren. Naast het functioneren van SBG was het de bedoeling om aanknopingspunten in kaart te brengen voor de toekomst van SBG. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode februari tot en met juli 2016. Met verschillende onderzoeksmethoden – waaronder documentstudie, een digitale vragenlijst en verdiepende gesprekken – is informatie opgehaald en zijn meningen en percepties in kaart gebracht van diverse interne en externe stakeholders. Op basis van de resultaten van het onderzoek zijn er verschillende aanbevelingen en verbeterpunten benoemd:

  • Voer de fundamentele (landelijke) discussie over kwaliteitsverbetering in de GGZ en zorg ervoor dat de gezamenlijke stip op de horizon over het ‘waarom’ en ‘wat’ helder is
  • Optimaliseer organisatieprocessen en procedures
  • Werk aan doorontwikkeling van de benchmark en aan de validiteit en betrouwbaarheid van de data
  • Bied helderheid over rol, positie en dienstverlening van SBG;
  • Zorg voor verbinding met het veld
  • Werk aan imago en beeldvorming
  • Breng verandering aan in de organisatiestructuur

GGZ Nederland, Landelijk Platform GGz en Zorgverzekeraars Nederland bespreken de uitkomsten en aanbevelingen van het onderzoek en betrekken deze bij het herijken van de toekomstvisie ROM en benchmark ggz.

Kijk hier voor de eindrapportage, de managementsamenvatting en de reactie van het bestuur van SBG op de rapportage.

Bron: zn.nl

Dit bericht is 2882 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail