Zorgverzekeraars Nederland: vraag naar wachtlijstbemiddeling GGZ groeit

Facebooktwitterlinkedinmail

31 mei 2018 – Het aantal verzekerden dat hun zorgverzekeraar vraagt om wachtlijstbemiddeling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is het afgelopen jaar fors gestegen. Dat blijkt uit een rondgang van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) langs haar leden.

Vele honderden verzekerden die op een wachtlijst staan, kunnen na bemiddeling door hun zorgverzekeraar terecht bij een andere GGZ-aanbieder. Dat is goed nieuws, want te lange wachttijden zijn een hardnekkig probleem in de GGZ. Mensen die wachten op zorg, hebben vaak geen inzicht in de wachttijden van GGZ-aanbieders. Zij staan op een wachtlijst, terwijl een andere GGZ-aanbieder misschien wel plek heeft.

Wachtlijstbemiddeling door de zorgverzekeraar biedt dan uitkomst. ZN is daarom blij dat steeds meer verzekerden de weg vinden naar hun zorgverzekeraar voor wachtlijstbemiddeling. Deze week heeft ZN samen met GGZ Nederland, MeerGGZ en MIND in een brief aan staatsecretaris Blokhuis (VWS) een gezamenlijke aanpak gepresenteerd die de wachttijden flink moeten verminderen.

Met wachtlijstbemiddeling helpen zorgverzekeraars hun verzekerden bij het zoeken naar een zorgaanbieder in de omgeving die de intake en/of behandeling kan uitvoeren. Het leidt er in veel gevallen toe dat intake en behandeling, met minstens dezelfde kwaliteit, sneller kunnen plaatsvinden. Verzekerden beslissen uiteindelijk zelf of ze hiervan gebruik maken. Voor effectieve bemiddeling is betrouwbare informatie over wachttijden nodig. ZN benadrukt daarom dat ook zorgaanbieders een belangrijke rol hebben om cliënten te ondersteunen bij wachtlijstbemiddeling.

Actuele en betrouwbare informatie van GGZ-aanbieders is onmisbaar
Het is voor verzekerden en zorgverzekeraars belangrijk om inzicht te hebben in actuele wachttijden. Om te voorkomen dat verzekerden te lang moeten wachten op zorg is het uitwisselen van betrouwbare informatie over wachttijden essentieel. Zorgverzekeraars kunnen zo voldoen aan hun zorgplicht. Sinds 1 januari 2018 zijn zorgaanbieders in GGZ daarom verplicht om wachttijdgegevens aan te leveren bij Vektis. Nog steeds voldoen niet alle GGZ-aanbieders aan deze verplichting. Op basis van recente data van Vektis blijkt namelijk dat 200 instellingen en ruim 1000 vrijgevestigde zorgaanbieders nog steeds niet aanleveren. ZN vindt het zorgelijk dat verzekerden en zorgverzekeraars daardoor nog steeds niet volledig inzicht hebben in de actuele wachttijden.

Gezamenlijke brief aan Blokhuis  
In een gezamenlijke brief aan staatssecretaris Blokhuis zetten ZN, MIND, GGZ Nederland en MeerGGZ uiteen wat de resultaten van de gezamenlijke aanpak wachttijden tot nu toe hebben opgeleverd, welke lessen er door de betrokken partijen uit zijn getrokken en hoe de vervolgaanpak eruit gaat zien. Zo wordt gestreefd naar afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders in de regio, zal meer gebruik worden gemaakt van de inzet van ervaringsdeskundigen en zal de aanpak voor specifieke cliëntgroepen (autisme, persoonlijkheidsstoornissen, LVB en trauma) verder geïntensiveerd worden. Per kwartaal zullen de betrokken partijen, op basis van de wachttijdgegevens, prioriteiten bepalen naar aandoeningen, regio’s en waar nodig individuele zorgaanbieders.

Meer informatie over zorgbemiddeling door zorgverzekeraar is hier te vinden en op de websites van de zorgverzekeraars.

Lees ook dit artikel waarin medewerkers van zorgverzekeraars, die zich dagelijks bezighouden met zorgbemiddeling, vertellen over hun ervaringen en de toegevoegde waarde van hun werk.

Bron: zn.nl

 

Dit bericht is 2287 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail