Zorgverzekeraars hebben meer zorgfraude vastgesteld in 2017

Facebooktwitterlinkedinmail

21 juni 2018 – In 2017 is voor 27 miljoen euro aan zorgfraude vastgesteld door zorgverzekeraars. Dat is ruim 8 miljoen euro meer dan in 2016. Vorig jaar hebben zorgverzekeraars in totaal 1146 fraudeonderzoeken afgerond, in 311 gevallen werd er daadwerkelijk fraude vastgesteld. Het gemiddeld onterecht gedeclareerd bedrag per vastgestelde fraude was 86.891 euro in 2017. In 2016 kwam dit neer op 59.129 euro. Dit alles blijkt uit de vandaag gepubliceerde jaarlijkse controle- en fraudecijfers van Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Het is belangrijk dat geld dat bestemd is voor zorg, ook aan zorg besteed wordt. Fraude met zorggeld is een ondermijning van ons zorgstelsel. Daarom spannen de zorgverzekeraars zich actief in om fraude in de zorg tegen te gaan. Zorgverzekeraars spreken van fraude als een regel is overtreden en er sprake is van bewust of opzettelijk handelen waardoor er onterecht voordeel wordt behaald. In de meerderheid van de gevallen is er echter sprake van fouten door onbewust gedrag. Vorig jaar hebben de zorgverzekeraars voor 372 miljoen euro teruggevorderd door controle achteraf. De zorgverzekeraars hebben in deze situatie in eerste instantie de declaratie betaald en vervolgens geconstateerd dat de declaratie toch niet juist is. Op dat moment vorderen ze het uitbetaalde bedrag terug. “Hoe accurater de declaraties van zorgaanbieders, hoe meer geld daadwerkelijk kan worden besteed aan zorg”, aldus algemeen directeur Petra van Holst van ZN. Patiënten kunnen daar zelf ook een belangrijke bijdrage aan leveren. Van Holst: “Neem contact op met je zorgverzekeraar als je twijfels hebt over een nota.”

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders werken intensief samen om te komen tot goede declaraties. Sinds 2016 wordt er, met name in de medisch specialistische zorg, flink geïnvesteerd in horizontaal toezicht. In plaats van gegevensgerichte controle achteraf werken zorgverzekeraars en zorgaanbieders samen om de rechtmatigheid van zorgdeclaraties in processen aan de voorkant te borgen. Van Holst: “Zorgaanbieders krijgen daarmee meer zekerheid over de juistheid van declaraties, dat zorgt voor administratieve lastenverlichting. En zorgverzekeraars kunnen hun verzekerden sneller inzicht geven in hun zorgnota’s”. Bij ziekenhuizen die zijn overgestapt op horizontaal toezicht zien zorgverzekeraars een duidelijke afname van controles vooraf. “Een wenkend perspectief”, aldus Van Holst. In de wijkverpleging constateren zorgverzekeraars juist een forse toename in het aantal afwijzingen vooraf en terugvorderingen achteraf.

Download hier de volledige rapportage controle- en fraudecijfers 2017.

Bron: zn.nl

Dit bericht is 2197 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail