stoornisdenken, sociale media, social media, digitale middelen, suïcide, zelfmoord, influencers, sociale media, onderzoek, kinderen,

1 februari 2024 – 2,2 miljoen mensen in Nederland zeggen zich minder gelukkig te voelen door het gebruik van social media. Daarnaast ervaren ze onder meer keuzestress en zijn bang iets te missen (FOMO).  6,3 miljoen miljoen Nederlanders vinden dat social media een gevaar vormen voor ons mentaal welzijn. Dat concludeert onderzoeksbureau Newcom, op basis…

stoornisdenken, sociale media, social media, digitale middelen, suïcide, zelfmoord, influencers, sociale media, onderzoek, kinderen,

10 april 2023 – Hoewel het gebruik van sociale media voor jongeren veel voordelen heeft, kunnen nadelige effecten zoals cyberpesten, online uitdagingen, sociale vergelijking en imitatie suïcidale gedachten en gedrag uitlokken of verergeren. De invloed van sociale media op de psychische gezondheid en suïcidegedachten en -gedrag is uitgebreid bestudeerd, maar er is weinig empirisch bewijs…

alcoholpreventie, alcoholschade, dry january, suicidaal gedrag, FASD, alcoholbeleid, NIX18-afspraak drinkgedrag, alcoholgebruik, alcoholreclame, alcoholverslaving, rook- en drinkgedrag, reclamecode, Wat drink jij, alcohol, IJslands preventiemodel

18 december 2019 – Op social media komen jongvolwassenen regelmatig informatie tegen die met alcohol te maken heeft: van professionele advertenties tegen alcohol tot posts van feestende vrienden die alcoholgebruik juist sterk aanmoedigen. Twee totaal verschillende boodschappen dus: ‘alcohol is slecht voor je’ tegenover ‘drinken is leuk’. Welke invloed hebben deze tegenstrijdige boodschappen op je hersenen…

23 april 2019 – Staatssecretaris Blokhuis beantwoordt de vragen van het Kamerlid Kuik (CDA) over eetstoornissen en social media. Vraag 1: Heeft u kennisgenomen van het onderzoek van de British Broadcasting Corporation (BBC) waaruit blijkt dat op Instagram berichten, hashtags en plaatjes waarmee eetstoornissen als anorexia en boulimia worden aangemoedigd nog volop voorkomen? (BBC, “Instagram…

3 december 2018 – Dagelijks delen veel jongeren negatieve emoties via social media. Stress over examens, onzekerheid over te maken keuzes, angst voor bepaalde situaties. Vrienden uit hun sociale netwerken geven hier vervolgens hun feedback op. Communicatiewetenschapper Carmina Rodríguez Hidalgo onderzocht dit proces van delen en feedback geven en vond positieve effecten op het bijstellen…

22 mei 2018 –  In 2017 was 29 procent van de 18- tot 25-jarigen naar eigen zeggen verslaafd aan sociale media. Dit was in 2015 nog 19 procent. Onder 25-plussers is het aandeel dat zich verslaafd voelt lager. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit het onderzoek Belevingen Belevingen is een jaarlijks…