Drie tips voor het werken met shared decision making

Facebooktwitterlinkedinmail

shared decision making

16 februari 2016 – Shared decision making: luisteren, doorvragen en op basis daarvan samen met de cliënt en zijn naasten een beslissing nemen over de meest passende behandeling.

Overal wordt gezamenlijke besluitvorming nadrukkelijk genoemd. Kijk naar de nieuwe handreikingen die in de maak zijn voor de meest voorkomende psychische stoornissen. Of naar de Agenda voor gepast gebruik en transparantie (Pdf), eind vorig jaar overhandigd aan minister Schippers. Iedereen is bezig met shared decision making en het bevorderen van herstel, zo lijkt het. Maar is dat ook de praktijk?

Als het gaat om herstel valt er nog veel te winnen. Zeker in de ggz is het belangrijk dat we herstel van ziekte niet als doel op zich zien, maar als voorwaarde om het leven volwaardig en zinvol te kunnen leven. Er moet aandacht zijn voor de wensen, dromen en doelen van cliënten op het terrein van wonen, werken en samenleven. Hulpverleners moeten zich hierbij de vraag stellen: “Hoe kan ik vanuit mijn professionele deskundigheid en vanuit mijn professionele domein bijdragen aan het realiseren van de randvoorwaarden, zodat mijn cliënt weer in staat is om voluit of naar eigen vermogen te leven?” Hier kan shared decision making aan bijdragen.

Bij shared decision making gaat het om een gelijkwaardig gesprek tussen behandelaar, cliënt en familie of naasten. Het samen onderzoeken welke wensen, dromen en doelen cliënten hebben op het terrein van wonen, werken en samenleven. Hierbij is het betrekken van familie belangrijk, maar dat is helaas nog geen gemeengoed in de psychiatrie. Een gemiste kans, want vaak weten een ouder, partner, broer of zus als geen ander wat wel of niet ‘werkt’. Het is dus van belang dat hulpverleners informatie brengen aan naasten (over duur en soort behandeling), maar ook informatie bij hen ophalen.

Het LPGGz werkt ook het komende jaar hard aan het ontwikkelen van nieuwe hulpmiddelen voor hulpverleners, cliënten en naasten, om zelfregie en herstel te verbeteren.

Bent u hulpverlener en wilt u (nog) meer werken volgens de principes van shared decision making? Dan tot slot 3 tips:

  1. Ga eens in gesprek met een ervaringsdeskundige. Dat biedt u de mogelijkheid om uit de eerste hand te horen waar het vanuit patiënt-/cliëntperspectief op aan komt bij het goed nemen van een gedeeld besluit.
  2. Vul de online zelftest in op www.zelfmanagementggz.nl. Zo kunt u snel nagaan in hoeverre u al werkt volgens het principe van shared decision making en vindt u instrumenten die u hierbij kunnen helpen.
  3. Wijs je cliënten op de mogelijkheid van het maken van een crisiskaart met een daartoe opgeleide crisiskaartconsulent, zie www.crisiskaartggz.nl. Hiermee kunnen cliënten aangeven hoe zij in een crisissituatie behandeld willen worden en welke hulp en steun zij in een crisissituatie willen vanuit hun omgeving.

Marjan ter Avest, directeur Landelijk Platform GGz
Deze blog is in een iets andere vorm verschenen in de Psychiater van februari 2016

Bron: platformggz.nl 

Dit bericht is 10708 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail