GGZ-sector biedt minister Schippers ‘Agenda voor transparantie en gepast gebruik’ aan

Facebooktwitterlinkedinmail
foto-persconferentie-agenda-voor-transparantie-en-gepast-gebruik-4
27 november 2015- In de vernieuwing van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland is vandaag een grote en belangrijke stap gezet door de aanbieding van de ‘Agenda voor transparantie en gepast gebruik’. Kern van de Agenda is vroeger signaleren van psychische klachten, gezamenlijke besluitvorming tussen patiënt en professional over de behandeling, meer zorg op maat en goede keuze-informatie voor mensen die psychische zorg nodig hebben.

Het Landelijk Platform GGz (LPGGz), de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP), het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en GGZ Nederland hebben deze agenda geschreven, als vervolg op het Bestuurlijk Akkoord ggz en als uitwerking van de kwaliteits- en transparantieagenda van minister Schippers van VWS.

Om mensen met een zorgvraag te helpen bij de keuze voor een behandeling komt er een website met informatie over behandelingen en de uitkomsten ervan. Om vervolgens te komen tot een goede, gepersonaliseerde behandeling is gedeelde besluitvorming nodig tussen patiënt, zijn naasten en de behandelaar. Zelfregiecentra en regionale herstelacademies worden opgericht om patiënten te ondersteunen bij herstel en participatie. Het programma om het stigma op psychische aandoeningen te verminderen zal worden uitgebreid.

Financieringsstelsels en kwaliteitsstandaarden moeten zorg op maat en continuïteit van behandeling ondersteunen en niet in de weg staan. De regeldruk die de verschillende stelsels nu met zich meebrengen wordt beperkt.

Als fundament voor zorginhoudelijke keuzes start een wetenschappelijk meerjaren onderzoeksprogramma waarin de mogelijkheden en effecten van vroeger behandelen, gepersonaliseerde zorg en de implementatie van kennis een plaats krijgen. Patiënten en hun naasten zullen hierbij betrokken worden.

Om de toegang tot de ggz te waarborgen is een betere voorspelbaarheid van kosten nodig. Daarvoor zullen de partijen het systeem dat inzicht geeft in de omvang van de zorgvraag en de inhoud en kosten van het aanbod verder ontwikkelen.

Meer informatie

Agenda voor transparantie en gepast gebruik
Achtergrondnotitie agenda ggz

Bron: platformggz.nl 

Dit bericht is 2294 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail