VN-verdrag mensen met beperking eindelijk in Tweede Kamer

Facebooktwitterlinkedinmail
Unknown
7 december 2015 – Op 9 december behandelt de Tweede Kamer het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Al jaren zien deze mensen en hun belangenorganisaties daar reikhalzend naar uit. Om ervoor te zorgen dat Nederland het verdrag niet alleen ratificeert, maar ook gaat inzetten op échte verbeteringen, wil de Alliantie voor de implementatie van het VN-verdrag de Kamerleden een aantal dringende suggesties meegeven.

Het VN-verdrag is van grote betekenis voor mensen met een beperking, aandoening of ziekte. Het verdrag vereist dat zij in staat worden gesteld zelf de regie te voeren over hun eigen leven en daarbij eigen keuzes te maken. Zij moeten bovendien waar nodig kunnen rekenen op ondersteuning om op voet van gelijkheid mee te doen aan de samenleving. Om dat daadwerkelijk te realiseren, is het belangrijk dat Nederland het verdrag niet alleen ratificeert, maar ook zorgvuldig gaat uitvoeren. De Alliantie voor de implementatie van het VN-verdrag doet daarvoor de volgende suggesties.

  • Laat de vijf meest relevante ministeries permanent aansluiten in een bestuurlijk overleg dat de implementatie van het VN-verdrag coördineert, en dat wordt voorgezeten door VWS. Dit waarborgt een levensbrede aanpak.
  • Laat iedere gemeente op basis van lokale kenmerken een Lokale Inclusie Agenda maken. Ook zij dienen uitvoering te geven aan het VN-verdrag en kunnen zo de decentralisaties betekenis en inhoud geven.
  • Werk een concreet plan van aanpak uit in nauwe samenspraak met mensen met een beperking. Het huidige plan mist concretisering en inhoudelijke uitwerking.
  • Laten we in Nederland toegankelijkheid vanzelfsprekend maken. De Alliantie staat achter de ambitie van het amendement van kamerlid Otwin van Dijk.
  • Maak de Kieswet inclusief, zodat alle mensen met een beperking zelfstandig van hun kiesrecht gebruik kunnen maken. Het huidige voorstel maakt dat voor mensen met een verstandelijke beperking of psychische aandoening onvoldoende mogelijk.
  • Weeg de inhoud van de interpretatieve verklaringen die de regering wil afgeven rond het VN-verdrag nog eens zorgvuldig. De voorgestelde verklaringen doen onvoldoende recht aan de kracht en inhoud ervan.

Alliantie maakt zich sterk voor ratificatie

In de Alliantie voor de implementatie van het VN-verdrag werken Per Saldo, LFB, Landelijk Platform GGz, Coalitie voor Inclusie en Ieder(in) met elkaar samen. Samen met onze leden en netwerken zetten we ons in voor zorgvuldige wetgeving voor de ratificatie en daadkrachtige implementatie van het VN-verdrag.

Meer informatie

Statement Alliantie plenaire behandeling VN-verdrag (Pdf)

Bron: platformggz.nl 

Dit bericht is 2204 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail