29 september 2018 – Vijf jaar geleden startte Mark Two Academy met een nieuw nascholingsconcept ‘Op de sofa van de huisarts en de POH-GGZ’ over eerstelijns psychologische zorg. Het bleek een schot in de roos. Honderden collega’s (waaronder uzelf wellicht) hebben in de afgelopen jaren een of meerdere programma’s bijgewoond en gelukkig waren en blijven…

10 augustus 2018 – De huisarts is voor gezondheidsklachten je eerste gesprekspartner. Bij de huisarts kun je ook terecht met vragen over je kind of een naaste. Een gesprek aangaan met de huisarts bij psychische klachten (in het gezin) kan lastig zijn. Hoe voorkom je dat je met belangrijke vragen of onderwerpen blijft zitten? MIND geeft…

20 juli 2018 – De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft eind juni een rapport gepubliceerd over de ambulante ggz. Ook de rol van en samenwerking met huisartsen komen hierin aan bod. Met name in de begeleiding van chronische patiënten ziet de Inspectie, net als de LHV, dat er onrealistische verwachtingen zijn van…

26 februari 2018 – De Generieke module ‘Vroege opsporing psychische klachten’ is beschikbaar en biedt huisartsen praktische tools bij het versterken van de psychische gezondheid van mensen met psychische klachten, zo meldt de website van het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG). Psychische klachten, ook zonder dat sprake is van een stoornis, komen veel voor en veroorzaken ziektelast…

15 november 2017 – In Nederland werken inmiddels bijna alle huisartsen samen met één of meerdere praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) die een toename in het aantal mensen met psychische problemen zien. Dat blijkt uit onderzoek van Tessa Magnée dat werd uitgevoerd bij onderzoeksinstituut Nivel, zo meldt NU.nl. Binnen NIVEL Zorgregistraties worden routinematig zorggegevens verzameld via…

12 oktober 2017 – Het verlenen van psychische hulpverlening vraagt om regelmatig opfrissen en verdiepen van uw kennis en expertise. Daarom besteedt Mark Two Academy op vrijdag 1 december 2017, tijdens een nieuwe editie van de nascholing ‘Op de sofa van de huisarts en de POH-GGZ’ weer volop aandacht aan een aantal veelvoorkomende psychische problemen…

1 augustus 207 – Sinds de invoering van de basis-GGZ worden mensen met lichte psychische klachten en sociale problemen in de huisartsenpraktijk gezien door de huisarts en/of POH-GGZ. Alleen patiënten met een psychische stoornis worden doorverwezen naar de generalistische basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ, zo meldt zorgenz.nl. Het NIVEL monitort de hulpvraag van psychische…

22 maart 2017 – GGZ Nederland is blij met de gemaakte afspraken over vereenvoudiging van het verwijzen naar en binnen de ggz. Vanaf 1 april is er geen verwijzing van de huisarts meer nodig als de patiënt wordt overgedragen van de generalistische basis-ggz naar de gespecialiseerde ggz en vice versa. Een melding aan de huisarts…

23 januari 2017 – Medicijnen. Hoewel het eigenlijk niet mag, bewaart 1 op de 5 huisartsen overgebleven medicijnen voor patiënten die de hoge zorgkosten niet kunnen betalen. Dat blijkt uit een maandag verschenen onderzoek van televisieprogramma Het Nationaal Zorgdebat (Omroep MAX). Het onderzoek werd uitgevoerd onder driehonderd huisartsen en bijna vierhonderd apothekers, in samenwerking met…

20 december 2016 – Belgische huisartsen krijgen vanaf januari een nieuwe richtlijn voor het behandelen van depressies. Daar staat onder meer in hoe ze precies de juiste diagnose moeten stellen, maar ook wanneer ze het best antidepressiva voorschrijven, zo meldt demorgen.be. Een op de tien Belgen slikt antidepressiva en in 75 procent van de gevallen…

6 oktober 2016 – Steeds meer huisartsen en andere zorgaanbieders maken het mogelijk om online zaken te regelen, maar veel patiënten weten zulke diensten niet te vinden. Dat blijkt uit de nieuwe eHealth-Monitor, een jaarlijks onderzoek van expertisecentrum Nictiz en zorgonderzoeker NIVEL. Bij driekwart van de huisartsen kunnen patiënten online een herhaalrecept aanvragen, maar slechts 16…

27 juni 2016 – Mensen met psychische klachten komen nu vaak al bij de huisarts op een wachtlijst terecht. Uit een jaarlijks onderzoek van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) blijkt dat 52 procent van de huisartspraktijken geen tijd heeft om deze patiënten meteen te helpen, zo meldt de NOS.  De afgelopen jaren gaven de huisartsen al aan dat zij steeds meer…

30 mei 2016 – Mensen met psychische aandoeningen hebben ook contact met de ‘gewone’ ofwel somatische zorg. Ook daar veroorzaakt stigma soms problemen. Vooroordelen, vooringenomenheid en onwetendheid spelen hier een grote rol.  Zo krijgen cliënten te maken met diagnostic overshadowing. Daarbij worden klachten makkelijker toegeschreven aan de psychische aandoening: ‘het zit vast tussen de oren’.  Maar liefst 30-50%…

26 mei 2016 – Huisartsen hebben de afgelopen jaren meer patiënten met psychische klachten behandeld. Tegelijk daalde het aantal patiënten in de gespecialiseerde ggz. Het is nog niet duidelijk of dit betekent of er sprake is van een daadwerkelijke verschuiving van patiënten naar de huisarts, stelt de Nederlandse Zorgautoriteit in haar marktscan over de ggz. De…

10 maart 2016 – GGZ-cliënten vinden de deskundigheid van de huisarts over psychische klachten en aandoeningen op een aantal belangrijke punten voor verbetering vatbaar. Dit blijkt uit een enquête van het Landelijk Platform GGz onder haar achterban. De klachten worden wel serieus genomen, maar verbeterpunten zijn de informatievoorziening, deskundigheid en begeleiding. Van de 300 respondenten vindt…