Nieuwe generieke module ‘Vroege opsporing psychische klachten’ voor huisartsen

Facebooktwitterlinkedinmail

26 februari 2018 – De Generieke module ‘Vroege opsporing psychische klachten’ is beschikbaar en biedt huisartsen praktische tools bij het versterken van de psychische gezondheid van mensen met psychische klachten, zo meldt de website van het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG).

Psychische klachten, ook zonder dat sprake is van een stoornis, komen veel voor en veroorzaken ziektelast en verminderd functioneren. Vroegtijdige bewustwording van de aard van psychische problemen en handreikingen om hiermee om te gaan, kunnen het beloop ervan positief beïnvloeden.

Op eigen kracht en ondersteuning waar nodig

Het uitgangspunt bij vroege opsporing van psychische klachten is: op eigen kracht waar het kan en met ondersteuning van professionele zorg als het nodig is. Naast de volwassen persoon zelf spelen verschillende partijen een rol bij het versterken van de psychische gezondheid: de overheid, gemeenten, zorgverzekeraars, zorgprofessionals, de bedrijfsgezondheidszorg en het sociale domein zoals lokale welzijnsorganisaties, wijkteams, ouderenzorg en de openbare gezondheidszorg (GGD-en).

Tools voor (zorg)professionals

De generieke module biedt een aantal tools die zorgprofessionals en andere professionals in de wijk helpen om psychische problemen vroegtijdig te herkennen, bespreekbaar te maken, voorlichting te geven en de zelfzorg en sociale steun te versterken.

De generieke module ‘Vroege opsporing’ bevat: Het psychisch gezondheidsprofiel, Voorlichting, Keuzehulp en Overzicht van effectieve psychische gezondheid-bevorderende acties en interventies in de buurt

Ontwikkeling van de generieke module

Het NHG heeft deze generieke module ontwikkeld in nauwe samenwerking met professionals, patiënten en naasten. De module behoort tot de set kwaliteitsstandaarden van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz en gaat specifiek vooraf aan de Generieke module Psychische klachten in de huisartspraktijk, waarin de zorg van de huisarts en de poh-ggz voor mensen met psychische klachten is beschreven.

Bron: NHG

Dit bericht is 3053 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail