Kinderpsychiater: “ADHD begeleiding kan in de huisartsenpraktijk”

Facebooktwitterlinkedinmail

7maart 2018 – “Kinderen met een lichte vorm van ADHD kunnen prima begeleid worden door de huisarts en diens praktijkondersteuner. Een traject in de gespecialiseerde GGZ is voor deze kinderen minder noodzakelijk (mits de diagnose op zorgvuldige wijze is vastgesteld). Behandeling in de huisartsenpraktijk is voor ouders en kinderen prettiger, en laagdrempeliger. Tevens past deze werkwijze bij de gedachte van de transitie , het zorgt voor kortere wachtlijsten en een verlaging van de zorgkosten.”

Dat zegt kinder- en jeugdpsychiater en manager behandelzaken Gigi van de Loo van Karakter, centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met locaties in Gelderland en Overijssel. Zij traint vanaf april 2018 huisartsen en praktijkondersteuners (POH) in het voorschrijven en controleren van medicatie bij kinderen met enkelvoudige ADHD.

Bekijk de vlog van Gigi van de Loo over dit onderwerp.

Goed voorbeeld in Nijmegen

Van de Loo: “Wij zijn in 2009 in Nijmegen begonnen met het trainen van huisartsen in de behandeling van enkelvoudige ADHD. De resultaten van die trainingen merken we vandaag de dag nog steeds. Huisartsenpraktijken in Nijmegen en omgeving zijn veel eerder geneigd kinderen met ADHD zelf te begeleiden. Dat komt omdat zij nu weten welke begeleiding nodig is en wanneer zij zorgverleners uit de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) of de kinderarts weer bij de behandeling moeten betrekken. In andere gebieden waar wij werkzaam zijn, is die kennis en het gevoel van bekwaamheid er veel minder. Graag willen wij als GGZ-organisatie ook in deze regio’s de kinderen die stabiel zijn en een medicatieplan hebben, overdragen aan de huisarts. Daarom pakken we de training weer op. Te beginnen in Arnhem, op 24 april a.s..”

Dichtbij huis, kortere wachtlijsten en goedkoper

“Het is voor alle betrokkenen beter dat kinderen met ADHD bij de huisarts terecht kunnen. De huisartsenpraktijk is dichterbij en een consult is daar sneller in te plannen, dat scheelt ouders en kind veel geregel. Voor de huisarts is het een voordeel dat hij meer zicht heeft op de ontwikkeling van zijn patiënten. Ook gemeenten willen de zorg voor kinderen zo dicht mogelijk bij huis, zo min mogelijk in de GGZ en nóg minder in de specialistische GGZ zoals Karakter.” De kinderpsychiatrie zelf vindt het belangrijk zich te focussen op kinderen met zwaardere psychiatrische problematiek. Van de Loo: “Wij willen de wachtlijsten voor die patiënten verkorten. Daarnaast kunnen we de zorg zo ook minder duur maken.”

Kinder- en jeugdpsychiater Mijnke Janssen (Karakter) deed eerder al onderzoek naar de voordelen van behandeling van kinderen en jongeren met enkelvoudige ADHD in de huisartspraktijk. De destijds voor dit doel opgezette Tornadopoli verkortte de wachttijd tot behandeling met 72 dagen. Deze werkwijze deed geen afbreuk aan de behandelresultaten. En de deelnemende huisartsen waren tevreden.

Zetje

Gigi van de Loo is lid van de werkgroep die de nieuwe ADHD zorgstandaard vaststelt. Dit is een richtlijn voor zorgaanbieders waarin staat beschreven hoe je de diagnose ADHD stelt en welke behandelingen passend zijn. Deze richtlijn komt uit in de zomer 2018. Huisartsen beschikken sinds drie jaar ook al over een standaard van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) om enkelvoudige ADHD zelf te behandelen. Van de Loo: “Zodra de psychiater de diagnose (ongecompliceerde) ADHD heeft gesteld en een medicatieplan is vastgelegd, moeten kinderen in principe terecht kunnen in de huisartsenpraktijk. Maar blijkbaar bieden richtlijnen nog onvoldoende houvast, veel huisartsen voelen zich daarmee niet bekwaam genoeg. Dat vertellen zij ons ook letterlijk. Een training kan dan net het zetje zijn om eraan te beginnen.“ Naast training is ondersteuning door een praktijkondersteuner met GGZ-specialisatie in de praktijk essentieel. De POH-GGZ kan meer tijd besteden aan de begeleiding van de kinderen dan een huisarts in een consult kan doen. “Niet alle praktijkondersteuners hebben ook kennis en ervaring met de begeleiding van kinderen. Dus we bieden de training aan voor huisartsen èn praktijkondersteuners.”
Eerste training in Arnhem

Een enquête heeft aangetoond dat er onder de huisartsen en praktijkondersteuners in Arnhem interesse is in training. Karakter biedt de eerste training aan op 24 april a.s. maar uiteraard zijn huisartsen en POH-ondersteuners uit het hele land welkom.

De training duurt twee uur en is gepland aan het einde van de werkdag. Er is plaats voor twintig huisartsen en praktijkondersteuners die in hun praktijk kinderen met ADHD hebben. In de training komt aan bod:

  • kennis over de diagnostiek van ADHD bij kinderen en jongeren;
  • het moment waarop de start van medicatie geïndiceerd is;
  • het instellen en controleren van medicatie;
  • signalen wanneer een kinderarts of kinderpsychiater bij de behandeling betrokken moet worden.

Een online training wordt momenteel ook ontwikkeld.

Wilt u meer weten over de training of aanmelden voor deelname?

Ga dan naar www.karakter.com/medicatieadhd

Bron: persbericht

Dit bericht is 7127 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail