suïcidaal gedrag , Verstandelijk beperkte Ouders, seksuele uitbuiting, schizofrenie, bipolaire stoornis, erfelijkheid, onderzoek

24 oktober 2022 – Het aantal personen met een ernstige psychische aandoening (EPA) die ouders zijn, is de afgelopen decennia toegenomen. Kinderen van ouders met EPA lopen een verhoogd risico op medische, gedrags-, emotionele, ontwikkelings-, leer- en sociale problemen. Ze hebben ook een verhoogd risico op verwondingen, ongevallen en sterfte, verslavingen en verschillende psychiatrische stoornissen…

autisme, antisociaal gedrag, MRI-scan, hersenscan, wetenschappers, ECT, onderzoek, obesitas, deep brainstimulation, diepe hersenstimulatie

14 april 2021 – Vorige week publiceerde oprichter van het Treatment Advocacy Center, Dr. E. Fuller Torrey, samen met co-auteurs Wendy Simmons, Elizabeth Sinclair Hancq en John Snook een artikel in Psychiatric Services over de voortdurende achteruitgang van klinisch onderzoek naar ernstige psychische aandoeningen bij het National Institute of Mental Health (NIMH). De auteurs gebruikten…

eenzaamheid, welbevinden op school, opleidingsplekken, GZ-psychologen, mentaal welbevinden, leerlingen met autisme, depressie, maatschappelijke participatie, screening, zelfdoding, autisme, staat van het onderwijs

22 maart 2021 – Op 7 april om 13.30 uur gaat Sarita Sanches (Altrecht en KC Phrenos) promoveren bij Tilburg University op haar proefschrift: ‘Working towards social participation. Helping individuals with severe mental illnesses reach their goals related to work, education and meaningful daily activities through psychiatric rehabilitation’.  Het thema is de begeleiding bij maatschappelijke…

EPA

21 maart 2021 – Er zijn grote verschillen in de zorguitgaven voor patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). De gemiddelde zorgkosten voor een EPA-patiënt zijn in 2018 16 duizend euro. Krijgt iemand een ambulante behandeling, dus zonder opname, dan zijn de uitgaven gemiddeld ruim 9 duizend euro per patiënt. Wordt iemand wel opgenomen, dan bedragen de kosten gemiddeld bijna 60…

23 april 2019 – De veiligheid van cliënten en hun omgeving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het waarborgen van de veiligheid van onze cliënten, hun familie en buren kunnen we alleen samen met andere partijen. Dit stelt GGZ Nederland naar aanleiding van het rapport ‘Zorg voor veiligheid’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de veiligheid…

2 oktober 2018 – Altrecht onderzoeker Wilma Swildens start per oktober 2018 als lector Interprofessionele zorg in de GGZ bij Hogeschool Inholland. Wilma Swildens gaat onderzoek doen naar gebiedsgerichte GGZ voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Voor deze cliënten is herstelgerichte zorg nodig die niet alleen gaat over psychiatrische behandeling en crisisinterventies, maar ook over humanitaire…

18 december 2017 – Er valt nog veel winst te behalen bij het maatschappelijk herstel van mensen met ernstige psychische aandoeningen. Dat zei prof.dr. Stynke Castelein in haar oratie als bijzonder hoogleraar ‘Herstelbevordering bij ernstige psychische aandoeningen’ aan de Rijksuniversiteit Groningen, faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Groot maatschappelijk probleem Het lukt 86% van de meer dan 1000…

3 november 2017 – De generieke module Ernstige psychische aandoeningen is online beschikbaar. De module geeft concrete handvatten aan alle betrokkenen bij de zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen, inclusief verslavingsproblemen: patiënten en naasten, zorgprofessionals en professionals uit het sociale domein. Daarnaast geeft de module handreikingen voor de organisatie van zorg. Complexe problemen Mensen met…

9 augustus 2017 –  De Telegraaf kopte op 31 juli  ‘5.000 ernstig psychiatrische patiënten meer’. GGZnieuws.nl nam dit bericht zonder verder commentaar over als ‘Toename van mensen met ernstig psychiatrische aandoening’.  Bert Vendrik, GZ psycholoog, plaatst kritische kanttekeningen bij dit bericht.  De Telegraaf baseerde zich op Vektis. Vektis maakt op haar website www.vektis.nl melding van het…

31 juli 2017 – Het aantal patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening in Nederland is in een jaar tijd met 5000 gestegen tot ruim 220.000. De zorgkosten voor deze groep in totaal bedragen 4,7 miljard euro per jaar. Dat is gemiddeld 21.000 euro per patiënt, blijkt uit een analyse van zorginformatiecentrum Vektis, zo meldt de…

9 december 2016 – Vincent van den Dries is een man met een missie. Hij wil zoveel mogelijk mensen met een psychische aandoening aan een dagbesteding helpen. Omdat ze anders thuis zitten. “Ik noem ze mijn geluksfabriekjes.” Vergeten doelgroep Nederland telt zo’n 280.000 mensen met een Ernstige Psychische Aandoening (EPA). Dat is bijna 2 procent…