Onderzoek naar gebiedsgerichte GGZ voor mensen met ernstige psychische aandoeningen

Facebooktwitterlinkedinmail

2 oktober 2018 – Altrecht onderzoeker Wilma Swildens start per oktober 2018 als lector Interprofessionele zorg in de GGZ bij Hogeschool Inholland. Wilma Swildens gaat onderzoek doen naar gebiedsgerichte GGZ voor mensen met ernstige psychische aandoeningen.

Voor deze cliënten is herstelgerichte zorg nodig die niet alleen gaat over psychiatrische behandeling en crisisinterventies, maar ook over humanitaire behoeften zoals fysieke veiligheid, geschikte woningen en acceptatie als persoon en rehabilitatiebehoeften zoals zelfstandig wonen, sociale contacten, werk en betekenisvolle activiteiten in de samenleving.

Onderzoeken bij het lectoraat geven inzicht in de ervaringen en wat concrete uitkomsten zijn voor herstel. Deze gaan helpen om het gebiedsgericht werken verder te professionaliseren en de zorg voor deze patiënten te verbeteren.

GGz werk steeds meer gebiedsgericht
Steeds meer wordt hulpverlening aan patiënten met ernstige psychische aandoeningen ‘outreachend’ vanuit een wijkpost georganiseerd. Ook wel gebiedsgericht werken genoemd. Intensieve, interprofessionele samenwerking van de specialistische GGZ gebiedsteams met anderen partijen in wijken vormt een voorwaarde om dit goed te doen. Naast cliënten zelf wordt samengewerkt met onder meer familie/naasten, ervaringsdeskundigen, verslavingszorg, medewerkers begeleid en beschermd wonen, sociale wijkteams en eerstelijns zorgverleners. De onderzoeksprojecten bij het lectoraat geven inzicht in de ervaringen en wat concrete uitkomsten zijn voor herstel. Dit kan helpen om het gebiedsgericht werken verder te professionaliseren en de zorg voor patiënten met ernstige psychische aandoeningen te verbeteren.

Over Wilma Swildens
Swildens is senioronderzoeker en manager van de afdeling Zorgmonitoring en Onderzoek bij Ernstige Psychische Aandoeningen en coördinator wetenschappelijk onderzoek bij Altrecht GGZ te Utrecht. Daarnaast is Swildens lid van een landelijke expertraad gericht op ROM bij ernstige psychische aandoeningen en lid van de editorial review board van het tijdschrift Psychiatric Rehabilitation Journal.

Bron: altrecht.nl

Dit bericht is 2920 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail