Bewustwording bij ggz-behandelaren over ouders met ernstige psychische stoornis nodig

Facebooktwitterlinkedinmail

24 oktober 2022 – Het aantal personen met een ernstige psychische aandoening (EPA) die ouders zijn, is de afgelopen decennia toegenomen. Kinderen van ouders met EPA lopen een verhoogd risico op medische, gedrags-, emotionele, ontwikkelings-, leer- en sociale problemen. Ze hebben ook een verhoogd risico op verwondingen, ongevallen en sterfte, verslavingen en verschillende psychiatrische stoornissen in vergelijking met kinderen van ouders zonder dergelijke diagnoses.

De onderzoekers wilden weten in hoeverre professionals in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) die volwassen patiënten met EPA in ambulante settings behandelen, zich bewust zijn van het functioneren van deze personen in drie opvoedingsdomeinen: ouderlijk functioneren, familiair ondersteuningssysteem en de omstandigheden van kinderen. Ze vergeleken ook het bewustzijn hierover van psychiaters met dat van psychologen en maatschappelijk werkers.

In dit retrospectieve praktijkgerichte onderzoek hebben de onderzoekers 80 klinische dossiers van personen met de diagnose schizofrenie, affectieve stoornis of persoonlijkheidsstoornis die in een GGZ-polikliniek waren behandeld, beoordeeld met behulp van de voor dit onderzoek ontwikkelde Awareness of Family’s Mental Health Checklist (AFMHC). Zo werd de bewustwording bepaald op basis van wat er in het patiëntendossier was vastgelegd.

Bijna de helft van de behandelaren was niet op de hoogte van het gezin- en ouderlijk functioneren  van hun patiënten, aangezien slechts 44% van de dossiers aantekeningen bevatte met betrekking tot dit onderwerp. De bekendheid met andere domeinen was zelfs nog lager: 24% van de dossiers bevatte informatie over het ondersteuningssysteem van de patiënt en 12% had informatie over de mentale en/of fysieke gezondheid van hun kinderen. Er werden geen statistisch significante verschillen gevonden tussen psychiaters en andere behandelaren met betrekking tot de bekendheid met de verschillende domeinen.

Conclusie: Het gebrek aan bewustzijn onder behandelaren over het ouderlijk functioneren van hun patiënten is niet specifiek voor een bepaald beroep en kan worden toegeschreven aan patiënten (bijv. terughoudendheid om relevante informatie vrij te geven) of aan behandelaren (bijv. gebrek aan opleiding). Bewustwording van het gezins- en ouderlijk functioneren door behandelaren die werken met personen met EPA zou deel moeten uitmaken van een standaardprocedure, geïntegreerd in beleid en opleiding.

Referenties: 

Burr WA, Falek A, Strauss LT, Brown SB. Fertility in psychiatric outpatients. Hosp Community Psychiatry. 1979;30(8):527–31. – PubMed

Matevosyan NR. Reproductive Health in Women with Serious Mental Illnesses: A Review. Sex Disabil. 2009;27(2):109–18. doi: 10.1007/s11195-009-9114-3. – DOI

Matevosyan NR. Pregnancy and postpartum specifics in women with schizophrenia: a meta-study. Arch Gynecol Obstet. 2011;283(2):141–7. doi: 10.1007/s00404-010-1706-8. – DOI PubMed

Miller LJ. Sexuality, reproduction, and family planning in women with schizophrenia. Schizophr Bull. 1997;23(4):623–35. doi: 10.1093/schbul/23.4.623. – DOI PubMed

Ranning A, Munk Laursen T, Thorup A, Hjorthoj C, Nordentoft M. Children of Parents With Serious Mental Illness: With Whom Do They Grow Up? A Prospective, Population-Based Study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2016;55(11):953–61. doi: 10.1016/j.jaac.2016.07.776. – DOI PubMed

Bron : pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Dit bericht is 1236 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail