alcoholgebruik, alcoholverslaving

30 april 2021 – Verslavingsartsen hebben al eerder hun zorg over de mogelijke gevolgen van de coronacrisis voor alcoholisme in ons land uitgesproken. Wanneer men kijkt naar eerdere epidemieën wereldwijd, dan wordt duidelijk dat de klap voor de geestelijke gezondheidszorg pas later komt. Vaak pas als de epidemie of in dit geval de pandemie tot…

CORONA-TEST, coronacrisis

4 maart 2021 – Een jaar na de start van de coronacrisis hebben Nederlanders gemiddeld genomen nog steeds een hoge kwaliteit van leven. Er zijn echter kwetsbare groepen in de samenleving voor wie deze gemiddelden niet op gaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor jongvolwassenen, mensen met een migratieachtergrond en mensen met een laag opleidingsniveau, maar ook…

angst, angstige

4 maart 2021 – Er is veel te doen over onze emotionele gezondheid tijdens de COVID-19-pandemie. Anne-Kathrin Brehl, onderzoeker bij het Radboudumc, onderzocht of angstige mensen meer of juist minder klachten ervaren in de loop van de lockdown. Wat blijkt: de mensen die van nature geneigd zijn zich vaker terug te trekken, waren tijdens de…

zorgprestatiemodel, autisme, behandeling, vragenlijst, ggz-panel, MIND, onderzoeken, zorginstituut, kwaliteitsstatuut

19 februari 2021 – Sinds de uitbraak van het coronavirus en de overheidsmaatregelen zet MIND regelmatig vragenlijsten onder het ggz panel uit om te horen welke gevolgen dit heeft in je dagelijks leven, voor je psychische klachten en voor de zorg die je krijgt. Vanaf 17 februari 2021 heeft MIND de vragenlijst opnieuw uitgezet en roept…

IC, corona

17 februari 2021 – De helft van voormalig Intensive Care (IC) patiënten ervaart in het jaar na IC-opname nieuwe lichamelijke, mentale en/of cognitieve klachten. Dit blijkt uit het grootschalige MONITOR-IC onderzoek onder leiding van het Radboudumc. In deze studie wordt de gezondheid van voormalig IC-patiënten tot vijf jaar na IC-opname gemonitord met vragenlijsten. Het gaat…

psychische klachten, zorgverleners, mondkapjesplicht, coronastress, ggz en corona

11 februari 2021 –   Uit onderzoek onder psychische hulpverleners over de levering van zorg tijdens de coronacrisis, blijkt dat ruim de helft niet de zorg kon bieden aan cliënten die zij nodig achtten. “Meer aandacht voor de psychische hulpverleners keihard nodig.” Dit blijkt uit onderzoek door het Trimbos Instituut. MIND heeft vanuit het oogpunt van…

deltaplan mentale vooruitgang

1 februari 2021 – Vandaag vindt het Notaoverleg Preventie in de Tweede kamer plaats. MIND stuurde afgelopen week een brief met de punten die in dit overleg aan de orde zouden moeten komen. Een daarvan is brede samenwerking door een nationaal preventieakkoord mentale gezondheid te sluiten, een zogenoemd Deltaplan Mentale Gezondheid. Samen werken aan concrete…

richtlijn ggz en corona , decentralisatie, verpleeghuizen, sociaal domein, wijkteams

30 januari 2021 – Door o.a. de avondklok en het vaccineren is er een update voor de richtlijn GGZ en corona gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen gaan over het terughoudend zijn met zorgverlening na 21.00, extra aandacht voor mantelzorg ten tijde van corona en ook na vaccinatie blijven beschermingsmaatregelen van kracht. Wees terughoudend met zorgverlening na 21.00…

mentale gezondheid, jongeren, zelfdodingen, quarantaine, lockdown, corona, onderzoek, jongeren

25 januari 2021 – De Nederlandse ggz riep  in de uitzending van KASSA afgelopen zaterdag het kabinet op tot directe actie. Steeds meer jongeren komen in de knel sinds corona en dat verhoogt de druk op de jeugd-ggz enorm. Voorzitter Jacobine Geel: “Het Rijk zegt wel dat iedere jongere de zorg nodig heeft die hij/zij…