Onderzoek gevolgen coronapandemie voor mensen met psychiatrische aandoeningen

Facebooktwitterlinkedinmail

2 juni 2022 – Kennis over de gevolgen van de coronapandemie voor zorguitkomsten van specifieke groepen is cruciaal om behandeling en begeleiding op de persoon af te stemmen. Patiënten die langdurig specialistische geestelijke gezondheidszorg nodig hebben zijn daarin tot nu toe onderbelicht gebleven. Daarom financiert ZonMw een project die hier onderzoek naar doen.

De coronacrisis heeft veel gevolgen voor de volksgezondheid en zorguitkomsten. Wat zijn de precieze en onderbouwde effecten daarvan? Vanuit het programma ‘Uitkomstgerichte zorg: kennisagenda non-COVID-19’ financiert ZonMw onderzoek gericht op de uitwerking van kennishiaten rondom de gevolgen voor patiënten die geen COVID-19 hebben (non-COVID-19-patiënten).

Deze kennishiaten zijn gebaseerd op kennishiaten die de Federatie Medisch Specialisten (FMS) in januari en juni 2021 publiceerde, in samenwerking met de wetenschappelijke beroepsverenigingen.  Het project dat nu van start gaat, is gericht op 1 van die kennishiaten, namelijk het effect van quarantaine en isolatie op kwetsbare patiëntgroepen. Bij de uitwerking van de kennishiaten staat uitkomstgerichte zorg centraal.

COFIT-PSY project: gevolgen van COVID-19-maatregelen voor gezondheidsuitkomsten, leeFstIjl en hersTel bij mensen met PSYchiatrische aandoeningen
Janneke Zinkstok (Radboudumc)
Onderzoek naar de gevolgen van de coronapandemie voor uitkomsten (psychische gezondheid, ervaren stress en herstel) bij mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen (EPA).
De projecten starten uiterlijk in augustus 2022 en hebben een looptijd van ongeveer 2 jaar.

ZonMw en uitkomstgerichte zorg
Inzicht in voor de patiënt relevante uitkomsten is nodig om de best passende zorg te bieden. Maar hoe organiseren we dat uitkomstinformatie bruikbaar wordt om beter samen te beslissen, en om te leren en verbeteren? Welke afspraken maakt ZonMw vervolgens over de financiering? In verschillende ZonMw-projecten wordt daar onderzoek naar gedaan. De ontwikkelingen en resultaten vanuit al deze projecten, waaronder het bovengenoemde  nieuwe project, vindt u op de pagina thema uitkomstgerichte zorg.

Bron: zonmw.nl

Dit bericht is 1155 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail