Toename mentale klachten in coronapandemie reden tot zorg

Facebooktwitterlinkedinmail

15 februari 2022 – De Gezondheidsraad maakt zich zorgen over de mentale klachten die zijn ontstaan tijdens de coronapandemie, schrijft de raad maandag in een nieuw rapport. Vooral jongvolwassenen, ouderen en mensen in een beroep dat onder druk kwam te staan, zoals zorgpersoneel, hebben vaker last van mentale klachten.

Bij veel ouderen was er een toename in emotionele eenzaamheid te zien. Jongeren kampten vooral met eenzaamheid, angst en depressieve gevoelens. Bepaalde beroepsgroepen, zoals zorgpersoneel, kregen in toenemende mate te maken met burn-outklachten en stress.

De toename in mentale klachten die te zien is in het eerste jaar van de coronapandemie is reden tot zorg. De Gezondheidsraad adviseert de ontwikkelingen goed te volgen en te zorgen voor effectieve laagdrempelige hulp.

Mentale gevolgen van de coronapandemie: een eerste inventarisatie

De Gezondheidsraad heeft de stand van de wetenschap in kaart gebracht in het eerste jaar van de coronapandemie. Vooral jongvolwassenen, ouderen en beroepsgroepen die onder druk staan, zoals zorgpersoneel, hebben vaker last van mentale klachten. Daarnaast hebben meer mensen te maken gekregen met omstandigheden die de kans op mentale klachten vergroten, zoals financiële onzekerheid, onveilige thuissituaties en leerachterstanden. Het beeld dat naar voren komt, geeft reden tot zorg, vindt de raad. Van belang is de ontwikkelingen goed te blijven volgen en ook te bezien of de genomen initiatieven om de mentale gezondheid te versterken effectief en afdoende zijn. Daarnaast adviseert de commissie om geen nieuwe interventies te ontwikkelen, maar te zorgen voor implementatie van bestaande effectieve en laagdrempelige interventies. Ook is van belang te zorgen voor toegankelijke ondersteuning van kwetsbare groepen en voor continuïteit in het hulpaanbod, ondersteund met langjarige financiering.

Kans dat deel klachten langdurig zal zijn

Bij een deel van de bevolking zijn de klachten waarschijnlijk van voorbijgaande aard. Dit geldt bijvoorbeeld voor de angst om ernstig ziek te worden die mensen ervoeren in een periode
dat er nog geen vaccin of weinig beschermings- materiaal was. Bij een nog onbekend deel van de bevolking bestaat de kans dat de klachten lang aanhouden. Wel is duidelijk of zijn er vermoedens dat bepaalde factoren die bijdragen aan verminderd mentaal welzijn tijdens de pandemie zijn versterkt. Daarbij gaat het om onveilige familie- of sociale omstandigheden van kinderen (huiselijk geweld, kindermishandeling, pesten), eenzaamheid bij vooral ouderen, onderwijs- of leerachterstand bij kinderen en adolescenten, financiële onzekerheid bij groepen die zwaar getroffen zijn door lockdown- maatregelen en een zware werkbelasting bij bijvoorbeeld zorgpersoneel.

Bron: gezondheidsraad.nl 

Dit bericht is 1623 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail