Input MIND voor Coronadebat

Facebooktwitterlinkedinmail

23 december 2021 – Sinds medio december 2021 is Nederland opnieuw in een lock-down, is de huidige golf van Coronabesmettingen gaande en is de Omikron-variant aan een opmars bezig. MIND is onverminderd betrokken bij alle ggz en corona overleggen en vraagt de Tweede Kamer om op 21 december tijdens het coronadebat aandacht te besteden aan de booster voor mensen die onvoldoende zelfredzaam zijn en te zorgen voor perspectief en een steunpakket voor jongeren.

Booster niet zelfredzame mensen met psychische aandoeningen
De boostercampagne is inmiddels op stoom en de GGD is ontzettend hard aan het werk om alle prikken te zetten. Dit is belangrijk om ook deze golf weer te boven te komen. MIND vraagt aandacht voor mensen met ernstige psychische aandoeningen die niet zelfredzaam zijn, bijvoorbeeld die beschermd wonen, dakloos zijn of op zichzelf wonen maar te maken hebben met een verergering van hun psychische problematiek. Wij vragen ons af of zij op tijd de boosterprik zullen krijgen. Deze mensen dienen pro actief benaderd te worden en eventueel begeleiding nodig hebben naar de priklocatie. Dit geldt tevens voor ouderen met dementie en/of psychische problemen in kleinschalige woonvoorzieningen.

Steunpakket jongeren en perspectief
Zoals inmiddels bekend heeft een lock-down grote impact op kinderen en jongeren. We zien verergering van psychische problematiek als depressie, angst, eetstoornissen, verslaving en suïcidale gedachten. Uit recente onderzoeken van MIND, Trimbos en het CBS blijkt immers hoe hoog de nood is onder jongeren. De uitvoering van de motie van mevrouw Bikker voor een nieuw steunpakket voor jongeren die Kamerbreed is aangenomen, mag niet worden uitgesteld. Geef mentale gezondheid topprioriteit zodat kinderen niet (langdurig) uitvallen van school, jongeren stoppen met hun studie en/of jongvolwassenen problemen ervaren bij het vinden van werk.  De nood is hoog, blijkt uit recentelijke onderzoeken van MIND, Trimbos en het CBS.

Juist het ontbreken van een uitweg uit deze coronacrisis en het ontbreken van perspectief op de langere termijn, maakt de huidige coronagolf extra zwaar.

Dit bericht is 1494 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail