Impact COVID-19 op geestelijke gezondheid van jongeren

Facebooktwitterlinkedinmail

10 oktober 2022 – De COVID-19-pandemie heeft een ongekende impact gehad op de geestelijke gezondheid van jongeren. Op de Internationale Dag van de Mentale Gezondheid geeft een nieuw EU-rapport inzicht in hoe Europese landen zijn omgegaan met de uitdagingen waarvoor zij vanwege de pandemie stonden als het gaat om het geestelijke en emotionele welzijn van jongeren.

Het onderzoek maakt deel uit van de inspanningen van de Europese Commissie om het geestelijke welzijn te verbeteren en het stigma dat op geestelijke gezondheidsproblemen rust, weg te nemen.
Tijdens de pandemie hebben de Europese landen de problemen op het gebied van geestelijke gezondheid bij jongeren proactief aangepakt [1]. Een van de meest getroffen maatregelen was het versterken van psychische ondersteuning op school, door meer psychologen en begeleiders voor leerlingen beschikbaar te stellen en door onderwijspersoneel te trainen in het herkennen van psychische problemen en wat zij hieraan kunnen doen.

Commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd, Mariya Gabriel, zegt hierover: “Het emotionele welzijn van onze jongeren gaat ons allen zeer aan het hart. Na eerst een pandemie en nu een oorlog op Europese bodem komt dit rapport over de geestelijke gezondheid van de jeugd als geroepen. Ik ben erg blij dat de EU-lidstaten deze uitdaging serieus nemen en maatregelen hebben opgesteld om jongeren te ondersteunen, in het bijzonder op school. Deze inspanningen moeten worden voortgezet, zodat jongeren zich nu en in de komende jaren goed kunnen ontwikkelen. De Commissie zal dit altijd ondersteunen.”

Naast de inspanningen van lidstaten als Nederland heeft de Europese Commissie 2022 aangewezen als het Europese Jaar van de Jeugd, als erkenning van de offers die jongeren hebben gebracht tijdens de COVID-19-pandemie. Uit de Flash Eurobarometer-enquête van mei 2022 blijkt dat jongeren in 16 van de 27 lidstaten het verbeteren van de geestelijke en lichamelijke gezondheid en hun welzijn de belangrijkste prioriteiten vinden voor het Europese Jaar van de Jeugd.

Omdat zij de toekomstige leiders van Europa zijn, moedigt de Europese Commissie jongeren aan om een bijdrage te leveren aan het vormgeven van de EU. Via het speciaal ontwikkelde Voice Platform luistert de Europese Commissie naar jongeren en vraagt zij hen om hun meningen, zorgen en ideeën te laten horen. Van alle stemmen die in de categorie ‘Gezondheid, welzijn en sport’ zijn opgenomen, gebruikt een derde van de jongeren dit platform om meer aandacht te vragen voor hun geestelijke gezondheid en betaalbare geestelijke gezondheidszorg.

Achtergrond

De Europese Commissie heeft het Europese Jaar van de Jeugd 2022 gelanceerd als “een jaar dat in het teken staat van de jongeren, die zoveel hebben overgehad voor anderen”, zoals voorzitter Von der Leyen vorig jaar in haar Staat van de Unie-toespraak heeft aangekondigd. Het is daarom een jaar dat helemaal is gewijd aan jongeren. Doel is om hen sterker te maken, te stimuleren, nieuwe kansen en nieuwe manieren te bieden om deel te nemen aan de samenleving en de rol van actieve burger op zich te nemen.

Het overkoepelende doel van het Europese Jaar van de Jeugd is om alle jongeren te stimuleren hun stem te laten horen en aan de samenleving deel te nemen door hun visie op de kernthema’s van het Jaar en hun wensen voor de toekomst van Europa te delen [2]. Een van de belangrijkste doelstellingen van het Europees Jaar van de Jeugd 2022 is om de persoonlijke, sociale en loopbaanontwikkeling van jongeren een flinke impuls te geven, en hun geestelijke gezondheid valt daar ook onder. Dit is helemaal in lijn met de EU-strategie voor jongeren 2019-2027, die een beter geestelijk welzijn tot stand wil brengen en het stigma dat op geestelijke gezondheidsproblemen rust wil verminderen, wat bevorderlijk is voor de sociale inclusie van alle jongeren.

Ook wil de EC met het Jaar de Europese waarden zichtbaarder maken en onder de aandacht brengen, terwijl er tegelijkertijd solidariteitsbetuigingen onder jongeren worden verspreid en Oekraïne via allerlei activiteiten wordt ondersteund.

Maar het Europese Jaar van de Jeugd staat tegelijk in het teken van gezamenlijke creativiteit en grootschalige betrokkenheid. Honderden jongerenorganisaties en belanghebbenden spelen een actieve rol in dit proces. Dat blijkt uit de vele nationale en lokale activiteiten – op de website van het Europese Jaar van de Jeugd zijn al ruim 4000 activiteiten in heel Europa geüpload: jongeren komen zo het hele jaar door met elkaar in aanraking en gaan op een positieve en zinvolle manier met elkaar om.

Meer info vindt u op: Wat is het Europees Jaar van de Jeugd? | Europese Jongerensite (europa.eu)
Geef jouw visie op het Voice Platform van de Europese Commissie
Officiële hashtags: #EYY2022 #EuropeanYearOfYouth
Volg het Europees Jaar van de Jeugd op de sociale media: Instagram: @european_youth_eu Facebook: @EuropeanYouthEU Twitter: @EuropeanYouthEU

[1] Analyserapport van Youth Wiki: https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki / PDF

[2] Kernthema’s van het Europese Jaar van de Jeugd: Leermobiliteit in Europa, werkgelegenheid en inclusie, beleidsdialogen en participatie, groen, digitaal, cultuur, gezondheid, welzijn en sport, jeugd en de wereld, EU-waarden en democratie.

Bron: persbericht

Dit bericht is 1457 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail