pesten, huiselijk geweld, kindermishandeling, emotionele mishandeling, huiselijk geweld, kindermishandeling

18 juni 2021 – 1 op de 10 leerlingen wordt regelmatig gepest. Leerkrachten spelen een sleutelrol in het aanpakken van pesten, maar voelen zich hier vaak onvoldoende toe in staat. ‘Leerkrachten hebben behoefte aan meer handvatten bij het voorkomen en aanpakken van pesten’, concludeert onderzoeker Marloes van Verseveld. Zij onderzocht hoe leerkrachten versterkt kunnen worden…

cluster 4-en praktijkonderwijs, Taboeiend, CITO, autisme en onderwijs, mentaal welbevinden

30  mei 2021 – Dankzij de ondersteuningsgelden uit het Nationaal Programma Onderwijs kunnen scholen juist nu inzetten op de verbetering van het mentaal welbevinden van leerlingen en studenten. Het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap (OCW) presenteerde hiervoor recent een keuzemenu. De samenwerkende kennisinstituten Pharos, het NJi, het NIP (corona expertgroep schoolpsychologen), het NCJ en het…

cluster 4-en praktijkonderwijs, Taboeiend, CITO, autisme en onderwijs, mentaal welbevinden

17 april 2021 – Sluit bij de aanpak van mentaal welbevinden aan op de ondersteuningsstructuur binnen de school. Dat is de oproep van een aantal organisaties die de ambitie hebben uitgesproken om gezamenlijk scholen te helpen bij de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs. Met het Nationaal Programma Onderwijs komt er veel op scholen af. Scholen…

thuiszitters

21 november 2020 – Deze week werd tijdens de Talkshow van Beau , aangehaald dat Nederland meer dan vijftienduizend thuiszitters telt in plaats van vier- of vijfduizend. Het rapport waarin dat te vinden is, is het Rapport ‘Thuiszitters Tellen’ wat oudervereniging Balans op 1 oktober 2020 publiceerde.   Balans bracht dit rapport op 7 oktober…

15 maart 2018 – Alleen maar hoge cijfers omdat je extreem slim bent en toch stoppen met school. Of cum laude afstuderen, maar geen baan kunnen vinden. Jongeren met autisme overkomt het regelmatig. Daarom is er sinds 2014 in Amersfoort een speciale ICT-vakschool op hbo/wo niveau, ITvitea. Leerlingen met hoogfunctionerend autisme en hoogbegaafden krijgen hier een…

19 september 2016 – Een op de drie kinderen heeft geen idee wat zijn school doet om pesten te voorkomen of tegen te gaan. Ook weten ze vaak niet wie op school de wettelijk verplichte contactpersoon tegen pesten is. Dat meldt stichting De Kindertelefoon die onderzoek deed naar pesten op school. De stichting ondervroeg duizend…

  21 juni 2016 – Oudervereniging Balans en de Nederlandse Vereniging voor Autisme vinden Passend onderwijs nog geen succes. Zij stellen 10 verbeterpunten voor om passend onderwijs te laten slagen.  Een belangrijke suggestie is het coachen van leerkrachten in sociale vaardigheden zodat zij alle leerlingen, dus ook leerlingen met ontwikkelingsproblemen, op hun eigen niveau les…

27 mei 2016 – Leraren krijgen steeds meer te maken met ADHD en autisme in de klas. Er is nog veel onbegrip over ADHD en autisme. Zo hebben kinderen met ADHD en/of autisme vaak moeite met hun concentratie en planning. Balans vindt het heel belangrijk dat deze kinderen worden geholpen en pleit daarom voor meer…

22 maart 2016 –  Ouders van ‘hyperactieve’ kinderen, ervaren steeds vaker druk vanuit school om hun kind te laten testen op ADHD. Soms wordt er door scholen ook gesteld dat kinderen medicijnen moeten gebruiken, omdat ze anders van school moeten. Dat blijkt uit een uitzending van het TV programma De Monitor. Kinderombudsman Marc Dullaert vindt dat…