Jaarlijks Congres ‘Externaliserend gedrag – editie 2023’

Facebooktwitterlinkedinmail

7 april 2023 – Op donderdag 5 oktober 2023 vindt het jaarlijkse congres ‘Externaliserend gedrag’ plaats in Utrecht. Voor deelnemers die dit congres liever online volgen, is de startdatum 1 november 2023.

Externaliserend gedrag is een term uit de psychologie die wordt gebruikt om gedragingen te beschrijven die gericht zijn op de buitenwereld en waarbij het kind zijn of haar gevoelens of gedachten uit op een externe manier. Voorbeelden van externaliserend gedrag zijn agressie, woede-uitbarstingen, vandalisme en impulsief gedrag. Deze gedragingen worden vaak geassocieerd met gedragsstoornissen bij kinderen en adolescenten, zoals oppositionele-opstandige stoornis en antisociale persoonlijkheidsstoornis. Behandeling en begeleiding van externaliserend gedrag richt zich vaak op het aanleren van copingvaardigheden en het verbeteren van de sociale en emotionele competentie van het kind of adolescent.

Welke oorzaken van externaliserend probleemgedrag zijn te vinden in het gezinssysteem en hoe kun je daar als hulpverlener systeemgericht aan de slag gaan? En hoe verstevig je de opvoedingsvaardigheden van ouders wanneer hun kind gedragsproblemen laat zien? Hoe kun je elementen uit lichaamsgericht werken inzetten bij deze jongeren? Op welke manier ga je het best om met externaliserende gedragsproblemen bij een ouder of adolescent met (kenmerken van) een borderline persoonlijkheidsstoornis? Of bij mensen met een licht verstandelijke beperking? Wat heeft radicalisering eigenlijk met externaliserende gedragsproblemen te maken? Op deze en andere vragen geven de zeven experts uit wetenschap en praktijk op dit congres een antwoord. 

Meer…

Sprekers

  • Prof. Dr. Arno van Dam (Tilburg University) – Psychologische kwetsbaarheid voor radicalisering. Wat kunnen we doen?
  • Drs. Erik Jongman (Levvel en de Waag) – Interpretatie van externaliserend gedrag jongeren met een (L)VB
  • Dr. Larissa Hoogsteder (De Waag) – Not too fast
  • Sjors Verdiesen (Sjors Verdiesen) – Lichaamsgericht werken? Hoe dan?
  • Dr. Maartje Raaijmakers (Opvoedpoli) – Opvoedvaardigheden uitgedaagd: hoe ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd te begeleiden bij het omgaan met externaliserend probleemgedrag
  • Drs. Liesbet Nijssens (De Viersprong) – Externaliserende gedragsproblematiek bij (B)PS
  • Drs. Marjan de Lange (Jeugdhulp Advies & Ontwikkeling) – Betrek mij gewoon! Leren van ouders, jongeren en professionals in de jeugdhulp.

Accreditatie, korting en aanmelding

Voor dit jaarlijkse congres is accreditatie aangevraagd bij SKJ, NIP K&J / NVO-OG, FGzPt, Registerplein, NVvP (KNMG/GAIA), Kwaliteitsregister V&V, Verpleegkundig Specialisten Register en het Register Vaktherapie.

Meer informatie over puntenaantallen, categorieën, kortingsmogelijkheden en inschrijvingsmogelijkheden is te vinden op de website van het Euregionaal Congresburo.

Bron: persbericht

Dit bericht is 541 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail