28 juni 2019 –Gemeenten geven vaak nog onvoldoende hulp aan mensen met langdurige, psychische problematiek. Dat stellen MIND en MIND Ypsilon in brieven aan de Tweede Kamer die deze week over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) vergadert. Gemeenten zouden vaker een langdurige indicatie moeten geven voor beschermd wonen of begeleiding, zodat mensen niet telkens opnieuw beoordeeld…

25 juni 2018 – Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Tweede Kamer vandaag geïnformeerd dat dit wetsvoorstel deze zomer in consultatie zal zijn. Dat betekent dat alle betrokkenen – zoals…

29 maart 2018 –Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid gaat er bij gemeenten op aandringen ggz-patiënten herkeuringen zoveel mogelijk te besparen.Sommige van deze patiënten dreigen minstens tweemaal te worden herkeurd, omdat het langer duurt voor ze aanspraak kunnen maken op langdurige zorg, zo meldt NU.nl. Sinds 2015 zorgt de gemeente ervoor dat mensen met een psychische…

19 januari 2018 – Voor honderdduizenden mensen met een levenslange en levensbrede beperking is het leven erg ingewikkeld geworden. Tot voor kort kregen de meeste gehandicapten alle zorg en ondersteuning die zij nodig hadden vanuit één wet: de Awbz. Inmiddels zit nog maar een kwart van de oorspronkelijke Awbz-groep in de Wet langdurige zorg. Het overgrote…

10 april 2017 – Alle GGZ-patiënten met een indicatie voor behandeling met verblijf worden de komende maanden opnieuw geïndiceerd. Bijna 8.000 mensen hebben zo’n ggz-b-indicatie. De meesten van hen wonen in een ggz-instelling. Het CIZ zal deze cliënten samen met de betrokken behandelaars voor 1 juli a.s. oproepen. Als de cliënt nog steeds is aangewezen…