16 oktober 2019 – De openstelling van de Wet Langdurige Zorg (Wlz) voor ggz-cliënten kan voor sommige cliënten en hun naasten ingrijpende gevolgen hebben. Staatssecretaris Blokhuis bezocht maandag 14 oktober een bijeenkomst hierover voor cliënt- en familievertegenwoordigers. Blokhuis  luisterde naar hun vragen en zorgen en hij benadrukte het belang van goede voorlichting en betrokkenheid van cliënten…

28 juni 2019 –Gemeenten geven vaak nog onvoldoende hulp aan mensen met langdurige, psychische problematiek. Dat stellen MIND en MIND Ypsilon in brieven aan de Tweede Kamer die deze week over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) vergadert. Gemeenten zouden vaker een langdurige indicatie moeten geven voor beschermd wonen of begeleiding, zodat mensen niet telkens opnieuw beoordeeld…

25 juni 2018 – Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Tweede Kamer vandaag geïnformeerd dat dit wetsvoorstel deze zomer in consultatie zal zijn. Dat betekent dat alle betrokkenen – zoals…

29 maart 2018 –Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid gaat er bij gemeenten op aandringen ggz-patiënten herkeuringen zoveel mogelijk te besparen.Sommige van deze patiënten dreigen minstens tweemaal te worden herkeurd, omdat het langer duurt voor ze aanspraak kunnen maken op langdurige zorg, zo meldt NU.nl. Sinds 2015 zorgt de gemeente ervoor dat mensen met een psychische…

19 januari 2018 – Voor honderdduizenden mensen met een levenslange en levensbrede beperking is het leven erg ingewikkeld geworden. Tot voor kort kregen de meeste gehandicapten alle zorg en ondersteuning die zij nodig hadden vanuit één wet: de Awbz. Inmiddels zit nog maar een kwart van de oorspronkelijke Awbz-groep in de Wet langdurige zorg. Het overgrote…