Tweede Kamer stemt in met openstelling Wet langdurige zorg voor GGZ

Facebooktwitterlinkedinmail

4 juli 2019 – De Tweede Kamer heeft vanmiddag het wetsvoorstel van staatssecretaris Blokhuis omarmd dat mensen met een ernstige psychische stoornis toegang geeft tot de Wet langdurige zorg. GGZ Nederland is verheugd dat aan deze wens van de ggz-sector gehoor is gegeven.

Mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij, kunnen straks een beroep doen op de Wet langdurige zorg (Wlz). Toegang tot de Wlz is dan niet langer voorbehouden aan cliënten die in aanmerking komen voor “voortgezet verblijf”. GGZ Nederland heeft zich daar samen met de RIBW Alliantie en Federatie Opvang in de afgelopen jaren sterk voor gemaakt.

De openstelling van de Wlz ondervangt een aantal problemen. Zo worden mensen met een psychische stoornis die voldoen aan de Wlz-toegangscriteria niet langer anders benaderd dan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap, of mensen met een somatische of psychogeriatrische beperking of aandoening.

Vervallen periodieke herbeoordeling

Daarnaast kent de Wlz geen periodieke herbeoordeling, zoals wel het geval is in de Wmo 2015. De periodieke herbeoordeling leidde bij patiënten tot veel stress. Eveneens vervalt het steeds terugkerende bespreken van de onmogelijkheid om zelfstandig te kunnen participeren.

Passendere langdurige zorg

Bovendien bleek het voor cliënten met een combinatie van beperkingen complex om een passend zorgaanbod te realiseren. Gemeenten waren formeel verantwoordelijk voor deze intensieve vorm van ondersteuning, maar in de praktijk bleek het vaak ingewikkeld om dit aanbod te organiseren. De Wlz maakt passendere langdurige zorg mogelijk voor mensen met een ernstige psychische stoornis, die bijdraagt aan een stabiele situatie voor de cliënt.

Ook jeugdigen krijgen toegang

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer heeft GGZ Nederland erop aangedrongen om ook kinderen en jongeren die voldoen aan de zorginhoudelijke Wlz-criteria toegang te geven tot de Wlz. In het oorspronkelijke wetsvoorstel werd deze doelgroep nog expliciet buitengesloten.

Onder aanvoering van Vera Bergkamp (D66) vond de Tweede Kamer dit uiteindelijk onwenselijk. Bij amendement, dat met algemene stemmen werd aangenomen, is de toegang voor jeugdigen nu alsnog mogelijk gemaakt. Om een zorgvuldige openstelling te garanderen, moet wel eerst aan een aantal voorwaarden zijn voldaan.

Voorwaarden voor openstelling voor jeugdigen

De eerste voorwaarde betreft het in beeld hebben van de omvang van de groep jeugdigen met een psychische stoornis die in aanmerking komt voor een Wlz-indicatie. Daarnaast moet de uitvoering zorgvuldig zijn voorbereid, waarbij het CIZ, gemeenten, Wlz-uitvoerders en zorgaanbieders betrokken zijn. Tot slot moeten de financiële consequenties van deze overheveling in kaart zijn gebracht.

Wetsvoorstel door naar Eerste Kamer

Staatssecretaris Blokhuis zal het wetsvoorstel nu indienen bij de Eerste Kamer. Het kabinet streeft ernaar dat de wet op 1 januari 2020 in werking treedt, waarbij mensen met een psychische stoornis vanaf 1 januari 2021 recht krijgen op zorg vanuit de Wlz.

Bron: ggznederland.nl 

Dit bericht is 6516 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail