Nog geen toegang tot de Wlz voor jeugdigen met een psychische stoornis

Facebooktwitterlinkedinmail

15 november 2021 – Uit de brief die staatssecretaris Blokhuis op 15 oktober naar de Tweede Kamer heeft gestuurd blijkt dat jeugdigen met een psychische stoornis op dit moment geen toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz).

In de brief staat dat deze jeugdigen op een nader te bepalen tijdstip wel toegelaten kunnen worden, indien de effecten van overheveling in kaart zijn gebracht en deze geen belemmering vormen voor een zorgvuldige uitvoering ervan. Dit betekent dat de jeugdigen aangewezen blijven op de benodigde hulp op grond van de Jeugdwet.

De volledige kamerbrief vind je op Rijksoverheid.nl.

Dit bericht is 1790 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail