Staatssecretaris in gesprek met cliëntvertegenwoordigers over Wet Langdurige Zorg

Facebooktwitterlinkedinmail

16 oktober 2019 – De openstelling van de Wet Langdurige Zorg (Wlz) voor ggz-cliënten kan voor sommige cliënten en hun naasten ingrijpende gevolgen hebben. Staatssecretaris Blokhuis bezocht maandag 14 oktober een bijeenkomst hierover voor cliënt- en familievertegenwoordigers.

Blokhuis  luisterde naar hun vragen en zorgen en hij benadrukte het belang van goede voorlichting en betrokkenheid van cliënten bij de implementatie van de nieuwe wet. Hij zegde toe over een half jaar opnieuw te komen om met cliëntenraden en andere belangenbehartigers te beoordelen of het goed gaat.

Ggz-cliënten die in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wlz kunnen al vanaf januari 2020 een indicatie hiervoor aanvragen. Wanneer deze wordt toegekend, kunnen ze vanaf 2021 deze zorg ontvangen. Het uitgangspunt is dat de Wet Langdurige Zorg een vooruitgang moet betekenen voor de groep cliënten die daar straks gebruik van maakt, omdat de zorg beter aansluit op hun intensieve en langdurige zorgvraag. Momenteel overheersen bij veel cliënten en naastbetrokkenen nog de vragen: wie komt straks  in aanmerking voor de Wlz? Wat betekent het voor mijn woonplek en voor mijnzorg? En welke zeggenschap heb ik daar zelf over?

De voorlichtingsbijeenkomst die staatssecretaris Blokhuis bezocht is de derde in de serie van vier die MIND samen met onder meer de cliëntenraad van Leviaan en de RIBW-Alliantie organiseert. Het ministerie van VWS, zorgkantoren en het Centrum Indicatiestelling Zorg leveren een bijdrage aan deze bijeenkomsten. Begin november verschijnt een verslag in de vorm van een handreiking voor cliëntenraden en andere cliënt- en familieorganisaties.

Bron: mindplatform.nl 

Dit bericht is 2526 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail