Infor­matiefilmpjes overgang ggz naar Wlz

Facebooktwitterlinkedinmail

31 juli 2020 – Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg, de Wlz. LOC vindt het belangrijk dat er bij de overheveling veel aandacht is voor het perspectief van de mensen die de zorg krijgen: wat betekent deze overheveling voor hen? Het ministerie van VWS publiceerde filmpjes en informatiekaarten om betrokkenen op een eenvoudige wijze te informeren.

Soepele overgang
LOC kaartte eerder al bij het ministerie aan dat de overgang van de Zvw en Wmo naar de Wlz voor de betrokkenen zo soepel mogelijk moet verlopen. Er was vooral veel aandacht voor de technische kant van de overheveling, terwijl er juist veel aandacht zou moeten zijn voor het perspectief van de mensen die de zorg krijgen, en wat deze verandering voor hen betekent. Met deze filmpjes kunnen betrokkenen op een eenvoudige wijze worden geïnformeerd over de betekenis van de overheveling.

Het ministerie van VWS heeft op een speciale website allerlei informatiemateriaal beschikbaar gesteld rondom de overheveling naar de Wlz. Naast informatiefilmpjes, zijn er ook informatiekaarten beschikbaar die extra informatie bieden.

Alle filmpjes en kaarten zijn te bekijken of te downloaden op https://www.informatielangdurigezorg.nl/ggz-naar-wlz/professionals/communicatie

De kern van de zorg is dat mensen die de zorg nodig hebben hun leven zo goed mogelijk kunnen leiden.

Zorg vanuit mensen
Nog belangrijker dan de soepele overgang naar de Wlz, is de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen die langdurig met psychische problemen te maken hebben, een betekenisvol leven kunnen leiden. Dat de zorg die mensen krijgen écht aansluit bij wat zij nodig hebben en perspectief geeft. LOC nam initiatief, bracht vele partijen om tafel en startte hierover het gesprek. Wat bleek? Zij waren het unaniem eens dat we in de zorg moeten beginnen bij de waarden van mensen. Een brede vernieuwing van de langdurige ggz-zorg is nodig. Op basis van signalen van mensen die zorg krijgen, signalen van cliëntenraden en andere betrokkenen geven we nu vervolg aan de eerste verkenning. En maken we een voorstel hoe we de zorg kunnen organiseren vanuit de mensen die zorg nodig hebben. Volg de ontwikkelingen via de media van LOC!

Meer weten?

Bron: clientenraad.nl 

Dit bericht is 2494 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail