Zorgkantoren kunnen met steun van de rechter inkoop van langdurige ggz voortzetten

Facebooktwitterlinkedinmail

21 oktober 2021 – De zorgkantoren* kunnen met steun van de rechter de inkoop van langdurige ggz voor 2022 voortzetten. Zij willen nu op basis van de uitspraak met alle betrokken partijen verder bouwen aan een constructieve samenwerking voor een goede, toegankelijke en betaalbare langdurige zorg. Dit stellen de zorgkantoren in reactie op de uitspraak van de rechter in het kort geding over het inkoopkader voor de langdurige zorg. De zaak werd aangespannen door tien zorgaanbieders van langdurige ggz en de Nederlandse ggz

Lees hier op de website van Zorgverzekeraars Nederland meer over het jaarlijkse proces voor het verdelen van het Rijksbudget voor de langdurige zorg, waaronder herschikking en nacalculatie.

De rechter noemt het beleid van de zorgkantoren ‘navolgbaar’; zij kan de gemaakte keuzes volgen en acht deze niet onrechtmatig. De rechter vraagt alleen op het gebied van beschermd wonen specifiek van zorgkantoor Zilveren Kruis een aanpassing. Dit zorgkantoor informeert de zorgaanbieders die het aangaat hierover in meer detail. Alle zorgkantoren blijven gedurende de inkoopperiode en daarna met alle koepelorganisaties en de zorgaanbieders in gesprek over de toekomst van de langdurige zorg.

Inkoopkader 2022
De zorgkantoren hebben bij de aanpassing van het inkoopkader voor 2022 zo goed mogelijk uitvoering gegeven aan de eerdere uitspraak van de rechter in 2020. De zorgkantoren hebben daarbij onder meer aandacht besteed aan het opnemen van een duidelijke onderbouwing van het tariefpercentage. Zij hebben in dit proces de zorgaanbieders geconsulteerd en hun inbreng meegewogen. De rechter bevestigt met de uitspraak dat de zorgkantoren ook in de toekomst volgens deze werkwijze hun zorginkoop voor de ggz kunnen vormgeven. Uiteraard blijven de zorgkantoren in gesprek met zorgaanbieders en blijven zij afhankelijk van de ontwikkelingen zoeken naar de beste wijze voor het inkopen van zorg, aangepast op de vraag en uitdagingen van dat moment.

Inkopen van langdurige zorg
Zorgkantoren kopen langdurige zorg in met het daarvoor bestemde budget van de Rijksoverheid. Met het inkoopkader voor 2022 is door de zorgkantoren gezocht naar een balans tussen het bieden van zekerheid en continuïteit voor zorgaanbieders (met een richttariefpercentage voor alle zorgsoorten en alle regio’s) en het stimuleren van het werken aan vernieuwing en passende zorg. Voor zorgkantoren is dit een belangrijke manier om te komen tot de noodzakelijke vernieuwing voor een houdbare langdurige zorg voor de toekomst. Door de aanpassing van het kader voor 2022 verloopt dat volgend jaar op een andere manier dan dit jaar, waarbij nog steeds het Rijksbudget voor 100% wordt besteed aan het organiseren van langdurige zorg voor mensen die deze zorg nodig hebben.

* van de verzekeraars CZ, Eno, VGZ, Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid

Bron: zn.nl

Dit bericht is 1507 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail