Actieprogramma Grip op Onbegrip – de beste zorg en ondersteuning voor kwetsbare burgers

Facebooktwitterlinkedinmail

19 juli 2022 – Samen werken, leren en verbeteren om de beste zorg en ondersteuning te kunnen bieden aan mensen met onbegrepen gedrag. Dat is waar de huidige subsidieoproepen vanuit het Actieprogramma Grip op Onbegrip voor bedoeld zijn. ‘Er is namelijk geen blauwdruk voor een optimale samenwerking, omdat het per regio kan verschillen wat er nodig is,’ legt Eline Evelo uit.

Evelo is programmamanager en vertelt over de twee subsidieoproepen die zijn geopend om de verbinding tussen verschillende domeinen te versterken of aan te gaan. Ofwel via een Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag, dan wel via een samenwerkingsverband dat gericht is op is betere zorg en ondersteuning voor mensen met onbegrepen gedrag met (zeer) complexe problematiek.

Ruimte voor aanpassing is nodig
Het evaluatieonderzoek over het Actieprogramma Verward Gedrag door ESHPM laat zien dat de problematiek rondom onbegrepen gedrag ingewikkeld in elkaar zit. ‘Het is echter wel degelijk mogelijk om beter te snappen waar een mogelijk oplossing kan liggen en hoe je die concreet kunt maken,’ legt Evelo uit. ‘Dat kan als partners die samenwerken genoeg tijd en ruimte krijgen om te leren en zich aan te passen. Van elkaar leren, een oplossing toetsen in de praktijk, evalueren. Het klinkt simpel, maar het zit vaak niet in de werkprocessen ingebed en er zijn extra middelen voor nodig om dat te kunnen doen.’ Middels de subsidies vanuit het Actieprogramma Grip op Onbegrip, het vervolg op het Actieprogramma Verward Gedrag, hoopt ZonMw daartoe een goede aanzet te geven.

Samenwerkingsverbanden creëren binnen het zorg- veiligheids- en sociaal domein
De subsidieoproepen zijn gericht op het opzetten van een samenwerkingsverband voor ondersteuning en zorg rondom mensen met verward gedrag. Dat kan via een Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag. ‘De relevante partijen krijgen in zo’n spreekwoordelijke werkplaats de kans om hun samenwerking te optimaliseren,’ legt programmamanager Eline Evelo uit. ‘In zo’n kenniswerkplaats richten partijen zich op de bredere groep mensen met onbegrepen gedrag. Waar het zorg- en het sociaal domein bij elkaar komen.’ De samenwerkingsverbanden bedoeld in de subsidieoproep ‘Zorg en Veiligheid – Domein overstijgend samenwerken’ richten zich specifiek op de meer complexe casussen, waar zowel zorg als veiligheid een rol spelen.

Hoe breng je zo’n samenwerking tot stand?
Deze subsidieoproepen hebben al twee keer open gestaan. ‘Dat doen we vaak in ons programma, om uiteindelijk iedere regio de kans te geven op hun eigen tijd een subsidieaanvraag in te dienen.’ ‘Maar,’ zo verduidelijkt Evelo, ‘we merken dat het ingewikkeld is om tot een goede samenwerking te komen en een leer- en verbetercyclus met elkaar op te zetten. Vaak willen partijen graag, maar weten ze niet hoe ze het aan moeten pakken.’ Dan kiezen partijen er vaak voor om nog niet te beginnen en te wachten tot een volgende keer. ‘Dat is natuurlijk niet de bedoeling, want het probleem speelt nú. We hebben daarom besloten partijen meer te helpen bij het opzetten van een samenwerking.’ Dit gebeurt samen met de ‘regioadviseurs Zorg & Veiligheid’ die in een regio de ketenpartners en gemeenten op dit gebied ondersteunen.

Regionale informatiebijeenkomsten
Evelo: ‘Vanaf september organiseren we in samenwerking met de regioadviseurs informatiebijeenkomsten voor partijen die een subsidieaanvraag willen doen bij ons programma.’ Beide subsidieoproepen worden toegelicht en is er gelegenheid tot vragen stellen. De regioadviseurs kennen de regio, de gemeenten en ketenpartners goed, en zij denken graag mee over een op te zetten samenwerking. Ook ZonMw denkt graag mee over de mogelijkheden. ‘Want uiteindelijk willen we allemaal de beste zorg en ondersteuning voor kwetsbare burgers. Die gemeenschappelijke deler zal zo’n bijeenkomst succesvol maken.’

Meer informatie 

Bron: zonmw.nl

Dit bericht is 1202 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail