Zorg en Samenleving rond onbegrepen gedrag

Facebooktwitterlinkedinmail

3 februari 2024 – Kwetsbare mensen met onbegrepen gedrag maken een onlosmakelijk deel uit van onze samenleving. Welke rol kan actiegericht onderzoek spelen bij de preventie, aanpak, herstelgerichte zorg en passende ondersteuning van mensen met onbegrepen gedrag? Vanuit de programmapijler Zorg en Samenleving zoekt ZonMw antwoorden op deze vragen.

Leefwereld centraal
Samenleven met onbegrepen gedrag vraagt om sterke regionale en lokale netwerken voor mensen die de grip op het leven even kwijt zijn. Zij houden de samenleving een spiegel voor. Hoe kunnen gemeenten, politie en zorgverleners beter samenwerken voor meer grip op onbegrip? Laten we onderzoeken hoe we onbegrepen gedrag vroegtijdig kunnen signaleren en opvolgen in de wijk. In regionale kenniswerkplaatsen gaan we vervolgens op zoek naar een lerende aanpak die werkt.

Ondersteuningsaanbod
Een grote groep kwetsbare mensen vraagt om de ontwikkeling van een passend ondersteuningsaanbod op het gebied van wonen, werk, schuld, verslaving en gezondheid. Goede samenwerking tussen de verschillende partijen is essentieel om te komen tot het slim, integraal en innovatief organiseren van zorg en ondersteuning.

Bron en meer informatie : zonmw.nl

Dit bericht is 926 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail