Stijging politiemeldingen personen met verward gedrag in Limburg

Facebooktwitterlinkedinmail

22 november 2021 – Onderzoek in de gemeenten van de provincie Limburg laat een behoorlijke stijging zien van het aantal politiemeldingen over personen met verward gedrag. Slechts een kleine groep blijkt verantwoordelijk voor een relatief groot aantal meldingen.

Onderzoek politiemeldingen personen met verward gedrag
De gemeenten in de provincie Limburg doen onderzoek naar de politiemeldingen verward gedrag in de provincie Limburg. De reden van het onderzoek is om beter inzicht te krijgen in de typen meldingen en (de aard en omvang van) de doelgroep. De gemeenten hebben behoefte aan dit inzicht om het voorzieningenstelsel doelmatig in te richten en/of bij te stellen. Dit is helpend bij het (door)ontwikkelen van een passend en goedwerkende aanpak voor mensen met verward gedrag.

Resultaten
In Limburg wordt een behoorlijke stijging van het aantal meldingen over personen met verward gedrag zichtbaar. Er is nauwelijks sprake van vervuiling in de politieregistraties. De omvang van de problematiek is in Zuid-Limburg groter dan in Noord- en Midden-Limburg.

Een verdiepende analyse laat onder andere zien dat:

  • Slechts een kleine groep verantwoordelijk is voor een relatief groot aantal meldingen.
  • Dat weliswaar de helft van de personen agressief gedrag vertoont, maar dat 2 op de 3 personen anderszins niet met de politie in aanraking komt.
  • Dat bij zeker 40% middelengebruik (met name alcoholgebruik) een rol speelt in het gedrag.
  • Dat zeker een kwart van de doelgroep suïcidaal is.
  • Dat van zeer weinig personen bleek dat ze onbekend waren bij de ggz.
  • De partners in Limburg gebruiken de resultaten om in gesprek te blijven en hun aanpak verder vorm te geven.

Meer informatie
Personen met verward gedrag in de provincie Limburg – Een analyse van politiemeldingen (2017-2019)

Bron: zonmw.nl 

Dit bericht is 1449 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail