Kennis, ervaringen en oplossingen rond onbegrepen gedrag in regionale kenniswerkplaats

Facebooktwitterlinkedinmail

16 oktober 2023 – Elk jaar groeit het aantal meldingen van schrijnende situaties rondom onbegrepen gedrag. Het blijkt moeilijk om in die situaties de juiste hulp te bieden. In de nieuwe regionale kenniswerkplaats Samen Omgaan met Onbegrip (SOMO) gaan het Trimbos-instituut, de Hogeschool Utrecht en de GGD regio Utrecht (GGDrU) samen met ervaringsdeskundigen op zoek naar antwoorden op vragen rondom onbegrepen gedrag. Ook zet de kenniswerkplaats activiteiten op, gericht op herstel. Bijvoorbeeld een buddyproject dat sociaal kwetsbare mensen koppelt aan een ervaringsdeskundig maatje.

Tijdens de feestelijke aftrap van SOMO noemden ervaringsdeskundige Wilma Boevink en GGDrU-directeur Job Zwaal het belang van luisteren naar de stem van de mensen om wie het gaat. Om zo het verschil te kunnen maken in het samen omgaan met onbegrip in de regio Utrecht.

Leren van ervaringskennis
Bij het Meld- en Adviespunt ‘Bezorgd’ komen elk jaar meer meldingen binnen van vaak schrijnende situaties. Veel mensen verschijnen telkens opnieuw in de meldingen. Waarom lukt het steeds maar niet om hen passende ondersteuning te bieden?

De kenniswerkplaats SOMO zoomt in op deze meldingen. Waar gaat de opvolging goed en waar stokt het? Hierbij bekijken we de situatie vanuit de persoon over wie de melding gaat, maar ook vanuit de melder, de naaste(n), omwonenden en betrokken professionals (zoals politie, wijkverpleegkundige, woonconsulent en huisarts). De verschillende gezichtspunten samen leveren een beter beeld op van de situatie, en wat hier allemaal op van invloed is. Leren vanuit ervaringskennis staat hierbij centraal.

Elkaar ontmoeten en herstellen
De kenniswerkplaats brengt kennis en succesvolle initiatieven bij elkaar. En bovenal gaan de handen uit de mouwen voor activiteiten in de wijken. Zo zetten we een buddyproject op, dat mensen met onbegrepen gedrag koppelt aan een ervaringsdeskundig maatje. Deze buddies krijgen professionele training en begeleiding, waarbij ontmoeting op basis van herkenning en gelijkwaardigheid centraal staat (‘Intentional Peer Support’). De lokale herstelacademie Enik Recovery College biedt de koppels van het buddyproject een thuisbasis en ontmoetingsplek.

De hoop is dat het buddyproject een zwaan-kleef-aan-effect heeft. Ergens welkom zijn voor een kop koffie en samen activiteiten ondernemen zijn stappen in het doorbreken van het isolement waarin sommige mensen verkeren. Binnen het buddyproject kunnen mensen ook ervaringsverhalen delen. Daarmee kan het begrip groeien voor de ander. De kenniswerkplaats SOMO hoopt zo antwoorden te vinden op de vraag hoe het samenleven in de wijken beter kan aansluiten op de behoeften van alle wijkbewoners.

Grip op Onbegrip
De kenniswerkplaats SOMO is er voor de gehele regio Utrecht (26 gemeenten). Landelijk zijn er veertien regionale kenniswerkplaatsen onbegrepen gedrag gestart, gesteund vanuit ZonMW als onderdeel van het programma Grip op Onbegrip.

In SOMO werken ervaringsdeskundigen, het Trimbos-instituut, de Hogeschool Utrecht en de GGdrU samen met 20 organisaties uit de regio, waaronder herstelacademie Enik, de Tussenvoorziening, MEE, Altrecht, Leger des Heils, Steunpunt Ggz, de politie en een aantal gemeenten en woningcorporaties. De verwachting is dat meer partijen zullen aanhaken.

Bron: trimbos.nl

 

 

Dit bericht is 770 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail