Europese subsidie voor onderzoek naar onder meer pesten

Facebooktwitterlinkedinmail

23 november 2022 – Zes onderzoekers van de Radboud Universiteit ontvangen een Starting Grant van de Europese onderzoeksraad (ERC). Deze subsidie van 1,5 miljoen stelt hen in staat om hun eigen onderzoeksgroepen op te zetten.

ERC Starting Grants worden jaarlijks uitgereikt aan getalenteerde jonge onderzoekers die twee tot zeven jaar geleden zijn gepromoveerd. De gehonoreerden van de Radboud Universiteit doen onderzoek naar energiezuinige dataopslag, geschiedenis van onmogelijke getallen, geheugenmechanismen in het brein, verificatiemethoden van kunstmatige intelligentie, beweegredenen voor pesten en een GPS in het brein.

Automatische en doelbewuste motivaties voor pesten
Tessa Lansu, Behavioral Science Institute (BSI)

Pesten onder jongeren is een groot probleem met enorme gevolgen voor slachtoffers. Maar waarom kiezen jongeren ervoor om te pesten of om pesters te helpen? Bestaand onderzoek keek vooral naar de bewuste motivatie van jongeren: het willen hebben van een hoge status. Tessa Lansu stelt dat niet alleen de wens om ‘bovenaan de sociale ladder te staan’, maar ook om ‘niet onderaan te bungelen’ een belangrijke rol speelt bij pestgedrag.

Lansu pleit ervoor om naast bewuste motivatie ook meer onbewuste, automatische beweegredenen te onderzoeken. Ze bestudeert daarom zowel de hoop op een hoge status als de dreiging van een lage status, op bewust én automatisch niveau. Met dit project biedt Lansu nieuwe inzichten in waarom jongeren pesten of meelopen. HIermee kunnen nieuwe anti-pestprogramma’s en interventies worden ontwikkeld.

Bron: ru.nl

Dit bericht is 905 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail