privacy, AVG OK-vignet, AVG, cybersecurity, gegevensuitwisseling, bemoeizorg

21 juli 2022 – Behandelaren in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) maken bezwaar tegen het feit dat zij informatie over hun cliënten aan de  Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)moeten verstrekken, aldus Trouw. De psychiaters en psychologen  vinden dat daarmee de  privacy van de cliënten in het geding komt. Vanaf 1 juli dit jaar verwacht de NZa gedetailleerde gegevens…

GGZ Rivierduinen

20 juli 2022 – De raad van toezicht van GGZ Rivierduinen heeft met veel genoegen Audrey van Schaik en Sam Schoch als duo benoemd tot de nieuwe raad van bestuur. Zij treden gelijktijdig aan op 15 oktober a.s. De nieuwe bestuurders zullen GGZ Rivierduinen collegiaal besturen en delen het leiderschap. Beide bestuurders keren terug in…

suicidepreventietraining gatekeeper,, onafhankelijke clientondersteuning

19 juli 2022 – Sinds 1 januari 2020 kun je je beroepen op de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Je valt onder deze doelgroep als je verplichte zorg nodig hebt vanwege een psychische aandoening of naasten hebt die hieronder vallen. Na de implementatie van deze wet bleek dat er verbeterpunten zijn waar aan gewerkt kan…

ggz-wonen, RIBW, WMO-indicaties, begeleiding, voorbeeldproject

19 juli 2022 – De instroom van mensen met een GGZ-Wonen indicatie in de Wet langdurige zorg (Wlz) is fors hoger dan vooraf verwacht. Daarnaast laat de bekostiging van zorg aan deze doelgroep verschillen zien. Het gaat onder meer om de keuze van cliënten voor leveringsvormen van zorg en regionale verschillen in de manier waarop…

wachttijd, preventie, wachttijden, starttijd, wachttijdinformatie, wachtlijsten, wachttijden

18 juli 2022 – De wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) blijven lang en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt dit zorgelijk. Volgens de meest recente cijfers zijn er iets minder wachtenden in de ggz, maar zijn de wachttijden wel langer. Het aantal verwijzingen naar de ggz ligt al langere tijd hoger dan voor de coronapandemie. Op…

zorgstandaarden

17 juli 2022 – Er is een uitgebreide set van kwaliteitsstandaarden voor de ggz. Akwa GGZ en de Nederlandse ggz hebben bij 1.000 ggz-professionals in 59 teams de praktische ervaring met een vijftal zorgstandaarden onderzocht. Er is in kaart gebracht waar de standaarden goed aansluiten op de praktijk, waar knelpunten zitten en welke specifieke ondersteuning…

versnellers, wachtlijsten, starttijd, wachttijd, wachtlijsten, transfermechanisme, wachtlijsten,wachtkracht,

17 juli 2022 – Op 7 juli is de landelijke Monitor Toegankelijkheid en wachttijden ggz eerste helft 2022 – Weg van de wachtlijst gepubliceerd. Een jaar geleden waren er in de ggz nog nauwelijks transfermechanismen (cliënt kan desgewenst worden doorverwezen naar een andere zorgaanbieder), overlegtafels (gezamenlijke casusbesprekingen) en andere regionale samenwerkingsvormen. De basisoverlegstructuren zijn inmiddels overal…

verward gedrag, grip op onbegrip

16 juli 2022 – Bij meldingen van incidenten met personen die verward of onbegrepen gedrag vertonen, zou niet meer alleen de politie erop af moeten gaan.  Het Kabinet adviseert om ook een zorgmedewerker met een sociaalpsychiatrische achtergrond mee te sturen, zoals bijvoorbeeld  een wijk-GGD’er. De samenwerking tussen politie, de GGZ en de gemeenten moet snel…

wandeltocht , stonehenge

16 juli 2022 – In een unieke samenwerking met Lemion biedt Aerrea, de enige instelling voor zorg aan uitsluitend zorgprofessionals, deelnemers van de nascholing Religie, Spiritualiteit en Zingeving * de mogelijkheid de cursus te verlengen door het volgen van een geaccrediteerd wandelprogramma van 7 t/m 11 oktober 2022  in Zuid-Engeland. Maar ook wanneer je niet deelneemt…

zorginstituut, risicoverevening, CBS, zorguitgaven, Centrum voor Psychotherapie , ervaringsdeskundige werker, Zorginstituut Nederland , Deloitte , beleidskader, zorgkosten, resultaten ggz, zelfmoordpreventie, eigen risico, winst, zorgprestatiemodel, declaratiestandaard ,care-sector, ggz-sector, bekostiging, gezondheidsuitgaven, bekostiging, continuïteitsbijdrage,zorguitgaven,

8 juli 2022 –  In 2021 is bijna 125 miljard euro uitgegeven aan zorg en welzijn, inclusief kinderopvang. Dat is 8,8 miljard euro (7,6 procent) meer dan in 2020. Een groot deel van deze stijging komt door de kosten voor het testen op en het vaccineren tegen COVID-19. Per persoon werd er gemiddeld 7116 euro…

vitamines

8 juli 2022 –  Lekker in je lijf zorgt ook voor een extra boost aan je mentale gezondheid. Gezonde voeding met de juiste vitamines is dus extra belangrijk! Vitamines zitten in allerlei voedselgroepen, waaronder fruit en groenten, vlees, vis en zuivelproducten. Deze stoffen zijn de bouwstenen van ons lichaam, en spelen een belangrijke rol bij…

topggz

7 juli 2022 – “TOPGGz is als een zonnepaneel voor de ggz,” meent prof. dr. Jos Egger, voorzitter van de TOPGGz-visitatiecommissie. Wat hij daarmee bedoelt en wat hij nog meer vertelt over het TOPGGz-certificeringsproces, de nieuwe criteria en het 15-jarig TOPGGz-jubileum zie en lees je in het jubileuminterview met Egger. In onderstaande video reageert hij…

psychosociale hulphond

7 juli 2022 – Zorgeloos is een korte documentaire over Daniëlle en haar psychosociale hulphond in opleiding. Daniëlle (24) kampt al jaren met psychische problemen, met name angst en paniekaanvallen en een eetstoornis. Ze heeft ontzettend veel vormen van therapie geprobeerd, maar niks heeft echt geholpen. Een psychosociale hulphond ziet ze dan ook als laatste…