gegevensverzameling, gegevensuitwisseling, systeemlogica , inzage, privacy, Samenwerken & privacy’

21 februari 2023 –  De afgelopen maanden zijn veel vraagtekens gezet bij gegevensverzameling voor het Zorgprestatiemodel ter verbetering van de zorgvraagtypering. In december kwam het bericht van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat de gegevensverzameling door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is toegestaan, mits aan enkele strenge voorwaarden wordt voldaan. Vorige week is de actiegroep “Vertrouwen in…

liegen, leugen,

15 februari 2023 –  Gemiddeld liegen mensen ongeveer twee keer per dag. Sophie van der Zee, universitair docent toegepaste economie aan Erasmus School of Economics, gaat in een artikel van het Algemeen Dagblad in op de vraag waarom mensen zo vaak en zo makkelijk liegen. Hoewel uit een onderzoek is gebleken dat mensen gemiddeld twee…

Nederlandse Zorgautoriteit, vragenlijst, WMO-toezicht, obsessief compulsieve stoornis, enquête, scp, nederland, Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ, cliëntervaringsonderzoek Wmo, WMO, vragenlijst, kwaliteitsstandaarden, zorgprestatiemodel, autisme, behandeling, vragenlijst, ggz-panel, MIND, onderzoeken, zorginstituut, kwaliteitsstatuut

13 februari 2023 – Behandelaren en cliënten in de GGZ kondigen een rechtszaak aan tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze verplicht psychiaters en psychologen indringende vragenlijsten over hun cliënten aan een databank te leveren. “Een aanslag op de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg” volgens de eisers, die een breed gesteunde crowdfundingcampagne starten.   De coalitie van…

zorgstelsel ,zorgkosten, zorginstituut, risicoverevening, CBS, zorguitgaven, Centrum voor Psychotherapie , ervaringsdeskundige werker, Zorginstituut Nederland , Deloitte , beleidskader, zorgkosten, resultaten ggz, zelfmoordpreventie, eigen risico, winst, zorgprestatiemodel, declaratiestandaard ,care-sector, ggz-sector, bekostiging, gezondheidsuitgaven, bekostiging, continuïteitsbijdrage,zorguitgaven,

10 februari 2023 – De gezamenlijke kosten voor de ziekenhuiszorg in Nederland (gemeten in omzet) zijn het afgelopen decennium met meer dan 55% gestegen en opgelopen tot 35 miljard euro. Ook de komende jaren zal de stijging van de zorgkosten fors blijven: in 2026 zijn de kosten voor de samenleving opgelopen tot € 42,4 miljard. Dat…

politiek, integraal zorgakkoord, Liza, psychologen, de nederlandse ggz, preventie, regeldruk, SER-rapport, verslaving, specialistische ggz-klinieken, K&J-psycholoog NIP, voorjaarsnota, eigen bijdrage jeugdhulp, tweede kamer, sluitingen, brandbrief, kamerbrief, hoofdlijnendebat , begrotingsbehandelingen , preventieakkoord, mentale gezondheid, topggz, wet verplichte ggz, het grote zorgdebat, jeugdwet , betere ggz, wachte

7 februari 2023  – Hoe kunnen politieke partijen de participatie door mensen met een beperking in de politiek bevorderen? Het aanjaagteam van politici met een beperking heeft hierover een manifest opgesteld. MIND is één van de ondersteuners van dit manifest dat op 7 februari wordt aangeboden aan mevrouw K. Hagen, de voorzitter van de vaste commissie…

complexe psychische problematiek, complexe problematiek,

7 februari 2023 – In Zaanstad, Purmerend, Oostzaan en Wormerland sluiten ggz-medewerkers van Parnassia en de GGD en ervaringsdeskundigen standaard aan bij de wijkteams. Ook zetten de gemeenten in op meer samenwerking en contact in de wijk zelf. Zodat opschalen naar specialistische zorg minder vaak nodig is. Ina Boerema, projectleider GGD Zaanstreek-Waterland: “Behandeling is niet…

PETITIE, het vergeten kind

1 februari 2023 – ‘Laat zorg pas stoppen als kinderen er klaar voor zijn!’ Dat is de oproep die Stichting Het Vergeten Kind doet. De Nederlandse ggz ondersteunt dit en namens deze stichting tekende voorzitter Ruth Peetoom de petitie. Jeugdhulp moet pas stoppen als een kind er klaar voor is. Dat vraagt om maatwerk.  Het doet Peetoom…