ontmoeten, ggz in de wijk

2  juli 2022 – In Amsterdam Nieuw-West werkt men sinds 2020 samen om de wijk inclusiever te maken. Zodat bewoners met een psychische kwetsbaarheid mee kunnen draaien in de wijk. De samenwerking tussen GGZ-medewerkers, buurtwerkers en ervaringsdeskundigen begon klein en werd bij aanvang gehinderd door de covid-pandemie. Ondanks dat zijn er veel professionele organisaties aangehaakt….

contractering, contracten, coronakosten, basispakket

30 juni 2022 – De Nederlandse Zorgautoriteit constateert in de gepubliceerde monitor Contractering GGZ 2022 opnieuw dat er nog ruimte is voor verbetering. In het hoofdlijnenakkoord 2019–2022 is afgesproken dat de NZa de ontwikkeling van de contractering in de ggz monitort. Vanwege het aflopen van het hoofdlijnenakkoord ggz 2019-2022 is dit de laatste monitor van…

Joep Verbugt, GGZE

27 juni 2022 – Op 30 juni 2022 neemt Joep Verbugt afscheid als voorzitter van de raad van bestuur van GGzE. Daarna is hij officieel met pensioen. Voor de afscheidsbijeenkomst zijn collega’s uit de organisatie, partners uit het netwerk en familie uitgenodigd. Het programma bestaat uit een inhoudelijk deel en een receptiedeel. Wie Joep Verbugt…

mentale problemen, afgewezen , hokjesdenken

24 juni 2022 – We hebben een andere benadering van mentale problemen nodig. We moeten symptomen als vermoeidheid en angst niet alleen als signalen zien van een aandoening, maar deze in een groter plaatje zetten, in een netwerk. Zo kunnen we ontdekken hoe die symptomen met elkaar samenhangen en mentale problemen in stand houden. Denny Borsboom…

versnellers, wachtlijsten, starttijd, wachttijd, wachtlijsten, transfermechanisme, wachtlijsten,

23 juni 2022 –  In de geestelijke gezondheidszorg (ggz), waar de wachttijden lang zijn, moeten zorgverzekeraars en aanbieders zich samen inzetten voor passende zorg. Dit staat in de monitor contractering ggz 2022 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De contractering in de ggz is dit jaar moeizaam verlopen. Dit komt voornamelijk door de onduidelijkheid over de…

Koningin Máxima

23 juni 2022 – Hoe bevorderen mbo-opleidingen de mentale gezondheid van hun studenten en hoe doet het voortgezet onderwijs (vo) dit voor hun scholieren? MIND Us erevoorzitter Hare Majesteit Koningin Máxima sprak woensdag 22 juni in Beverwijk – samen met de minister voor Primair en Voorgezet Onderwijs, Dennis Wiersma – scholieren, studenten, bestuurders en beleidsmakers…

werkcoalitie

21 juni 2022 –  Oproep aan minister: verbeter de bestaanszekerheid van mensen met een beperking. Bied mensen met een beperking bestaanszekerheid en werk! Die oproep deed de Werkcoalitie woensdag 15 juni aan minister Schouten van armoedebeleid en participatie. De Werkcoalitie – bestaande uit Ieder(in), de Landelijke Cliëntenraad, FNV, VCP, CNV, Wij Staan Op!, MIND, Coalitie voor inclusie en…

MIND korrelatie, oorlogstrees, Oekraïne, luisterlijn, sensoor, MIND Korrelatie, coronagolf

20 juni 2022 – MIND Korrelatie is bij mensen al tientallen jaren bekend als organisatie die hulp biedt na televisieprogramma’s die veel emoties bij kijkers kunnen oproepen. En dat blijft de organisatie ook doen. Hieronder vindt u een overzicht van programma’s die naar MIND Korrelatie verwijzen voor hulp.  Maar wist u dat de meeste mensen…

leefstijl, mentale gezondheid , gezond leven, lichamelijke gezondheid, mentale gezonde samenleving, placebo-effect

15 juni 2022 – Staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start samen met collega bewindspersonen van VWS, SZW en OCW de kabinetsaanpak ‘Mentale gezondheid: van ons allemaal’. De Nederlandse ggz is enthousiast dat het kabinet vanuit meerdere departementen de mentale gezondheid van Nederlanders wil gaan versterken. Machteld Ploeg, bestuurslid van branchevereniging de…