Sluiting PAAZ in Laurentius Ziekenhuis door gebrek aan personeel

Facebooktwitterlinkedinmail

22 december 2023 – De Raad van Bestuur van Laurentius heeft besloten om uiterlijk per 1 mei 2024 de PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) te sluiten. Het gaat om de polikliniek psychiatrie en de opname afdeling psychiatrie. Een aantal ontwikkelingen brengt het bieden van goede psychiatrische patiëntenzorg op termijn in het gedrang. Een goede continuïteit van zorg wordt geborgd door overleg met collega zorginstellingen.

De PAAZ van Laurentius heeft een beperkte schaalgrootte (18 klinische bedden) waardoor het als instelling kwetsbaar is voor doorontwikkeling en het up-to-date blijven met behandelmethoden. De PAAZ heeft bovendien te maken met een krappe bemensing van psychiaters. Personele uitdagingen in de toekomst, mede door krapte op de arbeidsmarkt, zullen alleen maar toenemen.

Ondanks inspanningen die zijn verricht om meer psychiaters aan Laurentius te binden en de pogingen om samenwerkingsverbanden met andere instellingen aan te gaan, is  het niet gelukt de risico’s die gelopen worden, ook in de toekomst het hoofd te bieden. Het geven van goede psychiatrische patiëntenzorg komt op termijn in het gedrang. Daarnaast staat Laurentius op het punt om een besluit te nemen over de huisvesting van de PAAZ.

Een keuze die financiële gevolgen met zich mee brengt en moet worden afgewogen tegen de huidige en toekomstige situatie. Laurentius staat daarmee op het punt om de toekomst van de PAAZ te heroverwegen. Dit heeft geleid tot een voorgenomen besluit van de Raad  van Bestuur. Na voorlegging aan interne adviesorganen in het ziekenhuis, volgt begin volgend jaar een definitief besluit.

Luc van den Akker, voorzitter Raad van Bestuur: “Dit is geen makkelijke beslissing. Maar zonder voldoende psychiaters, verplegend personeel en voldoende omvang om te blijven ontwikkelen, kunnen we op termijn niet de gewenste kwaliteit van zorg leveren voor onze patiënten. De patiënten worden door de medewerkers van de PAAZ op de hoogte gebracht van dit voorgenomen besluit.

We gaan voor alle patiënten zorgen voor een goede overdracht naar collega zorginstanties. Daar willen we tot mei 2024 de tijd voor nemen. Onze besluiten gaan ook in nauw overleg en in samenwerking met de zorgverzekeraars. We zijn ervan overtuigd dat de zorg voor psychiatrische patiënten gewaarborgd blijft, door psychiatrische centra in de regio.”

Bron: laurentiusziekenhuisroermond.nl

Dit bericht is 1419 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail