suïcidepreventie, preventie, debat over mentale gezondheid , arbeidsmarkt in de zorg, armoede- en schuldenbeleid, VWS-begrotingsdebat, toegang, ggz en jeugdzorg , MIND, de nederlandse ggz, zelfregiecentra, kamerdebat ggz, , politiek, integraal zorgakkoord, Liza, psychologen, de nederlandse ggz, preventie, regeldruk, SER-rapport, verslaving, specialistische ggz-klinieken, K&J-psycholoog NIP, voorjaarsnota, eigen bijdrage jeugdhulp, tweede kamer, sluitingen, brandbrief, kamerbrief, hoofdlijnendebat , begrotingsbehandelingen , preventieakkoord, mentale gezondheid, topggz, wet verplichte ggz, het grote zorgdebat, jeugdwet , betere ggz, wachte

28 januari 2024 –  Op woensdag 24 en donderdag 25 januari 2024 debatteerde de Tweede Kamer met minister Helder en staatssecretaris Van Ooijen over de VWS-begroting (2024). Een uitzonderlijk debat, in de eerste plaats omdat dit niet in het najaar van 2023 plaats kon vinden door de verkiezingen, waardoor we de begroting voor het al…

zorglandschap

2 juli 2021 – Het ministerie van VWS is bezig een visie op de inrichting van het Zorglandschap ggz te formuleren. In oktober 2020 schreef MIND al een uitgebreide inbreng en nu zijn ze gevraagd om op de Discussienota te reageren. Uitgangspunt voor hun reactie, nu en de vorige keer, is de mens en zijn…

eerste kamer

31 oktober 2019 –  De ggz staat voor veel en grote uitdagingen: een aantal zaken gaat niet goed en deze zaken moeten snel en doortastend worden aangepakt. MIND wil daar constructief bij betrokken zijn en blijven. In het zorgstelsel is MIND de gesprekspartner van zorgverzekeraars, aanbieders van zorg en ondersteuning, beroepsverenigingen, overheden en andere maatschappelijke…

10 juli 2019 – De bewindspersonen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) treffen verschillende maatregelen om de doelmatige besteding van zorggeld te bevorderen. Zo worden alle zorgaanbieders verplicht om transparant te zijn over hun financiële constructies. Ook komt er een meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders en wordt het interne en externe toezicht versterkt….

26 november 2018 – Het Preventieakkoord is het resultaat van intensieve onderhandelingen tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bedrijven (zoals alcohol- en voedingsproducenten) en maatschappelijke organisaties. Het Trimbos-instituut adviseerde bij de gesprekken over maatregelen om tabaksgebruik en overmatig alcoholgebruik terug te dringen. De schadelijke gevolgen van alcohol- en tabaksgebruik kosten de samenleving elk jaar…

10 januari 2018 – Met deze nieuwe campagne wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) depressie bespreekbaar maken. Dat is belangrijk, want in Nederland hebben ruim 800.000 mensen een depressie. Het ministerie heeft onlangs een peiling laten doen onder risicogroepen. Daaruit blijkt dat jongeren (13-18 jaar) en jonge vrouwen (18-35 jaar) met een…

23 april 2017 – In dit besluit vindt u de nieuwe afspraken over verwijzingen naar en binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Er is geen doorverwijzing van de huisarts meer nodig als de patiënt wordt overgedragen van de basis GGZ naar de gespecialiseerde GGZ en omgekeerd. Een melding aan de huisarts volstaat. Dit hebben zorgaanbieders en zorgverzekeraars met…

14 oktober 2016 – Depressie is een veelvoorkomende ziekte, die bijna 20 procent van de volwassenen ooit in hun leven treft. Het is in Nederland de meest voorkomende reden voor ziekteverzuim. Toch is depressie niet of nauwelijks een onderwerp van gesprek. Het ministerie van VWS is daarom een publiekscampagne gestart om depressiviteit bespreekbaar te maken. GGZ…

  17 november 2015 – Tijdens de algemene ledenvergadering van GGZ Nederland sprak Bas van den Dungen, directeur-generaal van het ministerie van VWS bestuurders van ggz-organisaties toe. Hij verving minister Schippers die verhinderd was wegens ziekte en gaf namens haar aan dat de ggz enorm hard nodig is in Nederland. Er zijn complimenten van het…