Nieuwe afspraken voor verwijzingen naar en binnen GGZ

Facebooktwitterlinkedinmail

23 april 2017 – In dit besluit vindt u de nieuwe afspraken over verwijzingen naar en binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Er is geen doorverwijzing van de huisarts meer nodig als de patiënt wordt overgedragen van de basis GGZ naar de gespecialiseerde GGZ en omgekeerd. Een melding aan de huisarts volstaat. Dit hebben zorgaanbieders en zorgverzekeraars met elkaar afgesproken. Daarbij was het ministerie van VWS betrokken. De afspraken moeten administratieve lasten verlagen, en tijd en geld besparen. Ze gaan in op 1 april 2017 en gelden voor alle verwijzers en regiebehandelaars in de GGZ.

Uitgangspunten
Belangrijke voorwaarde voor daadwerkelijke vermindering van administratieve belasting is dat alle zorgaanbieders en alle zorgverzekeraars bereid zijn dezelfde uniforme afspraken te hanteren. Dan pas kunnen de afspraken ook administratief eenvoudig en waar mogelijk geautomatiseerd worden nageleefd.

NB: In het belang van de kleinere zorgaanbieders met beperktere ICT-mogelijkheden zal naast de digitale uitwisseling ook een papieren weg mogelijk moeten zijn.

  • Partijen willen zoveel mogelijk uitgaan van het vertrouwensbeginsel, zowel tussen zorgverleners onderling als tussen zorgverzekeraars en zorgverleners. Dat wil zeggen vertrouwen vooraf en controle, gericht en proportioneel, achteraf. Vanuit professionele richtlijnen mag ervan uit worden gegaan dat een zorgverlener goed dossier houdt waardoor achteraf altijd is na te gaan hoe zaken gelopen zijn en welke overwegingen gespeeld hebben.
  • De NZa werkt met organisaties van aanbieders, verzekeraars en patiënten in de ggz aan het door ontwikkelen van de productstructuur van de basis-ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg. De afspraken in dit document zijn geldig tot de invoering van deze nieuwe productstructuur.

Lees verder in het ‘Besluit verwijzingen GGZ’

PDF document | 6 pagina’s | 594 kB

Bron: rijksoverheid.nl

 

Dit bericht is 3589 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail