versterken

8 januari 2022 – De druk op zorg en ondersteuning neemt toe. Zelfs zo erg, dat de ggz inmiddels heeft aangegeven dat zij de wachtlijsten niet meer kan oplossen. Mensen krijgen daardoor niet de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. Herinrichting en betere samenhang van zorg- en ondersteuning zijn essentiële ingrediënten om dit nijpende…

jeugdzorg, geluksgevoel, welzijn, autisme, succes, welzijn, geluk, millenials, jeugd, jongeren

19 juni 2020 – De jeugdbranches pleiten voor verlenging van de financiële compensatiemaatregelen in verband met corona tot eind 2020. Vanaf 1 juli is de financiële zekerheid voor aanbieders die jeugdhulp en ondersteuning bieden niet meer geregeld. Terwijl voor deze organisaties ook ná die datum een groot aantal maatregelen blijft gelden om gezondheidsrisico’s vanwege het…

hervormingsagenda jeugd, persoonlijkheidsstoornis, taboe, jeugdautoriteit, UNICEF-Jongerenadvies, jeugdbeschermingsmaatregel, mentale gezondheid, acute jeugdhulp, vermeiren, gesloten jeugdzorg. jeugdstelsel, generatie z, de tijd van je leven, Fonds 21 , SER jongerenplatform , langdurige ggz, mentale welzijn, persoonlijkheidsstoornissen, mentale gezondheid, jeugdzorg, jeugd-ggz, dwang, jongeren, depressieve klachten, wachtlijsten, mentaal welzijn,

4 juni 2020 – De gezamenlijke jeugdbranches zijn onaangenaam verrast door het bericht van de VNG dat in overleg met het kabinet is besloten dat de omzetgarantie wordt verlengd tot 1 juli en daarna stopt. De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ: Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC)  schrijven in een brief aan VWS en…

22 maart 2019 – Na een succesvolle proefperiode heeft de gemeente Deventer besloten de ondersteuning Wmo Acuut blijvend aan te bieden. Het gaat om psychosociale ondersteuning en hulp aan mensen in verwarring die niet kan wachten op een reguliere intake door het sociaal team. Bij een crisissituatie kan Wmo Acuut direct worden ingezet. Dimence juicht…

29 maart 2017 – Familie en naasten van mensen met psychiatrische of verslavingsproblemen kunnen ondersteuning krijgen van een familievertrouwenspersoon. Dat is hard nodig, want familieleden raken regelmatig overbelast, zeker als ze ook mantelzorger zijn. Tot nu toe waren de diensten van de familievertrouwenspersoon voorbehouden aan familie en naasten binnen de specialistische ggz. De Landelijke Stichting…

20 december 2016 – Jongeren met psychische problemen zijn lang niet altijd in beeld bij de jeugdhulp en wijkteams. Daarom gaan in 7 regio’s een academische werkplaats transformatie jeugd en een werkplaats sociaal domein sámen hun kennis en netwerken inzetten om de signalering, hulp en ondersteuning voor deze jongeren lokaal te verbeteren. Bijzondere aandacht Jongeren…

25 november 2016  – Ervaringsdeskundigheid is populair in het sociale domein maar staat nog in de kinderschoenen. Misschien moeten eerst de gevoelens van schaamte bij kwetsbaren worden doorbroken, zo meldt socialevraagstukken.nl Ondanks talloze inspanningen van beleids- en uitvoeringsorganisaties, neemt de kwetsbaarheid van sommige burgers eerder toe dan af. Cijfers uit recente onderzoeken van onder andere…