Familievertrouwenspersoon in het sociaal domein

Facebooktwitterlinkedinmail

29 maart 2017 – Familie en naasten van mensen met psychiatrische of verslavingsproblemen kunnen ondersteuning krijgen van een familievertrouwenspersoon. Dat is hard nodig, want familieleden raken regelmatig overbelast, zeker als ze ook mantelzorger zijn. Tot nu toe waren de diensten van de familievertrouwenspersoon voorbehouden aan familie en naasten binnen de specialistische ggz. De Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) pleit voor de ondersteuning van familie en naasten van álle cliënten en is een proef gestart in twee regio’s: Midden-Zuid-Limburg en Rotterdam-Den Haag e.o. In Noord-Holland-Noord werd daarmee al ervaring opgedaan.

Hulp voor naasten van ggz-cliënten

Al sinds 2003 zijn familievertrouwenspersonen actief binnen de gespecialiseerde ggz en hebben er hun meerwaarde bewezen. Maar cliënten met psychische of –verslavingsproblemen zijn niet altijd in zorg bij een instelling. Ze worden steeds vaker begeleid buiten de instelling, wonen thuis of komen niet in aanmerking voor specialistische zorg. Ze zijn dan aangewezen op lokale instanties en hulpverleners: huisartsen, praktijkondersteuners ggz, gemeentelijke loketten, maatschappelijk werk, eerstelijns psychologen en sociale wijkteams. Dit heeft ook voor familie en naasten grote consequenties.

Proeftuin familievertrouwenspersoon 
Sinds kort is de familievertrouwenspersoon in extra regio’s beschikbaar voor iedereen die vragen heeft of zich zorgen maakt over een dierbare met psychiatrische of verslavingsproblemen. Familievertrouwenspersoon Truus Bijker is bij deze proef betrokken. “Als een cliënt vanuit specialistische zorg weer een plekje vindt in de maatschappij, zijn professionals vaak wel op de hoogte. Maar wie vertelt de familieleden wat zij wel of juist niet moeten doen? Ze voelen zich vaak hulpeloos en onzeker of kunnen het niet meer aan. Die spanningen kunnen leiden tot gezondheidsklachten. Ook als een dierbare geen hulp wil of krijgt, of als er alleen contact is met de huisarts dan kunnen naasten bij ons terecht voor ondersteuning.”

Angst bij familie door slechte communicatie

De zoon van Jo Vaessen kwam als jongvolwassene in de psychiatrie terecht. Er volgden veel gedwongen opnames. Tussendoor woonde hij afwisselend in een verwaarloosde woning in het dorp en in een hut in het bos. “Het ergste was dat hij zorg meed”, zegt Jo Vaessen. “Hij liep telkens weer weg uit de instelling. Maar daar werden wij als ouders niet van op de hoogte gebracht.”

De instelling gaf de ouders geen informatie, omdat de zoon dat niet wilde. Jo Vaessen: “Ze verschuilden zich achter het privacy-protocol. Soms moesten we van mensen in het dorp horen dat ze onze zoon hadden zien lopen. Dan gingen bij ons de alarmbellen. Mijn zoon kon agressief zijn, vooral tegen vrouwen. We waren bang dat hij zijn moeder iets zou aandoen. Hij had ook suïcidale gedachten. Ik had een dik touw van hem afgepakt en verborgen, maar dat bleek weg te zijn. Dan denk je toch het ergste?”

Uiteindelijk klopte Jo Vaessen aan bij de familievertrouwenspersoon van de LSFVP. “Ik wilde de instelling duidelijk maken dat we ons als ouders niet gehoord voelden. Dat het niet weten of onze zoon al dan niet is opgenomen een enorme angst bij ons teweegbrengt.” Hij schreef samen met de familievertrouwenspersoon een brief naar de raad van bestuur en er volgde een gesprek. Jo Vaessen: “Er werd naar ons geluisterd en er zijn afspraken gemaakt. We krijgen nu in elk geval de minimale informatie die we nodig hebben om verder te kunnen.”

De familievertrouwenspersoon in het sociaal domein is goed nieuws voor Jo Vaessen. “De psychiatrische problemen van mijn zoon hebben een enorme impact op ons gezin. Hij heeft zich nu vrijwillig laten opnemen, maar dat kan zomaar veranderen. Maar ongeacht of hij in de instelling zit of niet, de familievertrouwenspersoon kan ons voortaan blijven ondersteunen. En in een gezin dat zulke turbulente periodes kent als het onze, is die continuïteit meer dan welkom.”

Lees meer ervaringen op www.lsfvp.nl.

Ondersteuning door mantelzorgers belangrijk

Rob Jongejans, directeur LSFVP: “Ik verwacht dat in de toekomst een stijgend aantal naasten een beroep doet op een familievertrouwenspersoon buiten de zorginstelling. We zien nu al dat veel cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening sociaal en maatschappelijk beperkt functioneren. Familie en naasten hebben een belangrijke zorgtaak toegewezen gekregen. Hen ondersteunen kan een onnodig beroep op zwaardere zorg voorkomen en familie helpen meer invloed uit te oefenen op het organiseren van zorg. Hiermee wordt niet alleen bijgedragen aan betere zorg, maar is de ondersteuning door mantelzorgers ook langer vol te houden.

Bent u familielid en wilt u meer weten? Neem dan contact op met de familievertrouwenspersoon in uw regio. Bel de landelijke advies- en hulplijn: 0900-333 2222 of kijk op www.lsfvp.nl bij wie u terecht kunt.

Bron: persbericht

Dit bericht is 2505 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail