Ervaringswerk in het sociaal domein – pionieren en kwartier maken

Facebooktwitterlinkedinmail

13 juni 2020 –  Movisie is overtuigd van het belang van de waarde van het benutten van ervaringskennis. In dit onderzoek maakt Movisie de balans op hoe het ervaringswerk in het sociaal domein er momenteel voor staat (2020).

Het onderzoek geeft inzicht in wat ervaringswerkers in het sociaal domein doen en onder welke omstandigheden en voorwaarden zij dat doen. De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt voor het opstellen van een agenda om ervaringswerk in het sociaal domein te versterken.

In dit onderzoek zijn 30 ervaringswerkers en ervaringsdeskundigen geïnterviewd. Zij beantwoorden vragen over baankenmerken. Hebben ze een vast of een tijdelijk arbeidscontract? In welke sector werken zij als ervaringsdeskundigen? Hoe lang werken ze er al? Maar ook is hen de vraag gesteld waarom het ervaringswerk volgens hen van belang is. Wat is de meerwaarde van ervaringswerkers in het sociale domein?

Op basis van de antwoorden en kennis uit de literatuur geeft het rapport 12 aanbevelingen. Enkele aanbevelingen zijn:

  • Voor de verdere ontwikkeling van het ervaringswerk is het van belang om het zo te noemen.
  • Het is nodig dat er een regeling komt voor passende beloning en arbeidsvoorwaarden van ervaringswerkers.
  • In het doel om een andere mix te maken tussen leef- en systeemwereld in het primaire proces, ontbreekt het de ervaringswerkers aan een gemeenschappelijke taal. Die dient nodig ontwikkeld te worden.
  • Om het methodisch handelen te versterken is het wenselijk onderzoek te doen naar de werkzame mechanismen die maken dat wat een ervaringswerker doet, effectief is.
  • Neem voldoende ervaringswerkers in dienst indien je het ervaringswerk serieus neemt.
  • Goed kwartiermaken is voor een organisatie die met ervaringswerkers aan de slag wil van groot belang.

Ervaringswerkers zijn er wel, maar ze zijn er nog niet

De auteurs Ed van Hoorn, Saskia Keuzenkamp en Margit van der Meulen schreven naar aanleiding van dit rapport een artikel voor Sociale Vraagstukken, waarin zij reflecteren op hun onderzoek.

Lees artikel>>

Download het rapport  Ervaringswerk-in-het-sociaal-domein.pdf

Bron: movisie.nl

 

Dit bericht is 3274 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail