Stand van zaken moties en toezeggingen GGZ zomer 2016

Facebooktwitterlinkedinmail

edith-schippers

20 juli 2016 – Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de moties en toezeggingen die voor de zomer afgehandeld zouden worden.

Hieronder volgen de GGZ-passages uit deze brief:

De staatssecretaris heeft toegezegd u voor de zomer de kabinetsreactie te sturen op het advies van het Zorginstituut over toegang van de GGZ tot de Wlz. We hebben besloten om eerst een uitvoeringstoets te laten verrichten om de consequenties van het advies voor de verschillende domeinen in kaart te brengen. De staatssecretaris zal u over de voortgang daarvan voor 1 december 2016 informeren.

In het Algemeen Overleg GGZ van 26 mei jl. heeft de minister toegezegd uw Kamer voor de zomer te informeren over uitkomsten van het overleg met ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) over het onderbrengen van ‘reguliere GGZ’ers’ met een BOPZ-maatregel in tbs-klinieken (hierna: BOPZ-patiënten).

Zoals de minister eerder heeft aangegeven, gaat haar voorkeur uit naar het plaatsen van BOPZ- patiënten op separate afdelingen binnen tbs-klinieken. Desondanks is in het overleg met het ministerie van VenJ naar voren gekomen dat het in kaart brengen van de voor- en nadelen nodig is om samen met het ministerie van VenJ en de sector een weloverwogen besluit te kunnen nemen. In een overleg van het ministerie van VenJ met de directeuren van tbs-klinieken op 2 juni 2016 is de vraag voorgelegd of het mogelijk is het aantal BOPZ-afdelingen binnen de tbs-klinieken uit te breiden en wat hiervan de voor- en nadelen zijn. Op basis van deze informatie wordt deze zomer in breder verband gesproken over de plaatsing van BOPZ-patiënten in tbs-klinieken. Na de zomer informeert de minister uw Kamer over de uitkomsten.

De minister heeft ook toegezegd uw Kamer te informeren over de uitkomsten van het overleg met de IGZ met betrekking tot een jaarlijkse rapportage over het aantal BOPZ-patiënten dat verblijft in tbs-klinieken. De IGZ heeft toegezegd in 2016 met haar risico gestuurd toezicht extra toe te zien op de zorg voor GGZ-patiënten met een Bopz-maatregel in tbs-klinieken en daarover verslag uit te brengen. In 2017 wordt dit toezicht voortgezet.

Tijdens deze bezoeken besteedt de inspectie ook aandacht aan de rechten die GGZ-patiënten met een Bopz-maatregel hebben, of de interne rechtspositie van GGZ-patiënten in de Tbs aansluit bij de Wet Bopz. De inspectie zal van haar bezoek aan een tbs-kliniek een rapportage opstellen en waar nodig verbetermaatregelen vragen. Bij ernstige problematiek of onvoldoende verbetering neemt de inspectie handhavende maatregelen. Medio 2017 maakt de inspectie een geaggregeerde rapportage met haar bevindingen, conclusies en maatregelen voor de GGZ-patiënten die met een BOPZ-maatregel in tbs-klinieken zijn opgenomen.

Bijlage : Download ‘Stand van zaken moties en toezeggingen VWS zomer 2016’

PDF document | 12 pagina’s | 256 kB

Bron: rijksoverheid.nl

Dit bericht is 2480 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail