Mensen met psychiatrische problematiek onnodig (lang) opgenomen

Facebooktwitterlinkedinmail

intramurale ggz

31 mei 2016 – Duizenden mensen met psychiatrische problemen worden onnodig in een psychiatrisch ziekenhuis opgenomen of verblijven daar te lang, omdat ze nergens anders terecht kunnen, zo meldt het AD

De opnames blijken onvermijdelijk door een gebrek aan betaalbare sociale of ‘beschermde’ woningen voor mensen die niet zonder begeleiding kunnen wonen.  Ook is er onvoldoende begeleiding voor deze groep . Dit staat in het conceptrapport ‘Medisch noodzakelijk verblijf in de geneeskundige GGZ’ van het Zorginstituut, een belangrijk adviesorgaan van zorgminister Schippers.

Een paar jaar geleden is besloten dat bedden in psychiatrische ziekenhuizen moesten worden afgebouwd en dat doorvoor in de plaats de psychiatrische zorg ambulant (in poliklinieken of bij mensen thuis) moest worden aangeboden.

Het Landelijk Platform GGz maakte zich recent al grote zorgen over de ambulantisering. Dit schreef het platform in een brief voor het algemeen overleg in de Tweede Kamer over de ggz. .De ondersteuning in de thuissituatie schiet tekort en veel cliënten verkeren in een sociaal isolement met weinig mogelijkheden voor participatie,  onvoldoende samenwerking tussen ggz-teams en wijkteams, wachtlijsten in de zorg, en hulp in crisissituaties die te laat op gang komt waardoor situaties onnodig escaleren (zelfdoding) of opname onvermijdelijk wordt.

Gebrek aan passende woningen

De gemeenten moeten, samen met de woningbouwcorporaties, mensen die ondersteuning nodig hebben van een passende woning voorzien. Maar er is onvoldoende budget en er zijn onvoldoende woningen met als gevolg dat een groot aantal mensen langer dan nodig op dure behandelplaatsen in de klinieken hangen. Er zouden zo’n 10.000 goedkope éénpersoonswoningen nodig zijn om dit probleem echt te ondervangen.

Minister Schippers wil nog niet reageren op het conceptrapport, maar geeft aan; “Als er ergens een prop zit, heeft dat natuurlijk gevolgen voor de doorstroming. We hebben een aanjaagteam dat kijkt hoe het in de regio’s  is georganiseerd. De verschillen zijn groot. Bij onvoldoende zorg thuis moet de familie iemand opvangen of gaan mensen gewoon weer naar de instelling.”

In Nederland zijn er  280.000 mensen met een ernstige psychische aandoening. Vijftien procent daarvan wordt regelmatig opgenomen in een psychiatrisch kliniek.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten stelt dat psychiatrisch patiënten hun zelfstandigheid vaker behouden als er thuis sneller goede ondersteuning komt.

Bron: ad.nl / zorginstituut.nl

Dit bericht is 3315 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail