Schippers over de ‘agenda voor gepast gebruik en transparantie in de GGZ’

Facebooktwitterlinkedinmail

edith-schippers

8 juni 2016 –Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over rapporten voor de ‘agenda voor gepast gebruik en transparantie in de GGZ’.

Geachte voorzitter

Op 26 november 2015 is de ‘agenda voor gepast gebruik en transparantie in de GGZ’ (Tweede Kamer, 25 424, nr. 292) naar u toegestuurd. Om wat breder inzicht te krijgen in de uitgangspunten die door partijen zijn aangedragen voor deze agenda, heb ik Celsus Academie de opdracht gegeven te onderzoeken wat de relatie is tussen behandelduur en behandelsucces in de GGZ.

De conclusies van het rapport ondersteunen het gedachtegoed van de agenda voor gepast gebruik. Daarnaast heb ik voor mijn eigen beleidsontwikkeling aan het Trimbos gevraagd twee factsheets te maken over beweeg- en voedingsprogramma’s en over mentale weerbaarheid in de Schoolsetting en de Arbeidssetting. Met het veld heb ik afgesproken dat deze informatie wordt meegenomen in het wetenschappelijk onderzoek dat door ZonMW vanuit de agenda voor gepast gebruik is gestart. Preventie is hierin een belangrijk onderdeel voor nader onderzoek.

Hoogachtend,

de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

mw. drs. E.I. Schippers

Bijlagen

Bron: rijksoverheid.nl 

Dit bericht is 5562 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail