JEUGDZORG

7 december 2023 – Zorginstellingen met een gecombineerd zorgaanbod van bijvoorbeeld jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg of gehandicaptenzorg leiden in de helft van de gevallen verlies op hun jeugdzorg. Volgens hen komt dit veelal door te lage tarieven of te weinig tariefdifferentiatie vanuit gemeenten. Om het verlies te compenseren passen gecombineerde zorginstellingen regelmatig kruissubsidiëring toe waarbij geld…

subsidieoproep, suïcidepreventie, behandeling depressie, eigen bijdragen, miljoenensubsidie, loonsverhoging, geld, gelukkig, subsidieregeling, zorgbonus, zelfstandige psychiaters, zorgsalaris, eigen risico , actieprogramma, jeugdzorg, investering, herstelspecial, zelfregie, herstelinitiatieven, steunpakket,

30 augustus 2023  – Toekenning van ruim 5 miljoen euro vanuit Nationale Wetenschapsagenda voor ontwikkelen nieuwe benaderingen van professionalisering in de Nederlandse jeugdzorg. Het Doing What Works for Children consortium onder leiding van lector jeugdzorg HvA en bijzonder hoogleraar UvA Leonieke Boendermaker en hoogleraar UvA Bram Orobio de Castro heeft een subsidie van 5 miljoen…

jeugdhulp, hervormingsagenda, jeugdautoriteit, SER, jeugdzorg, gezinnen, jeugdbescherming, clientondersteuning, seksuele uitbuiting, CBS, jeugd-ggz, multi-probleemgezinnen

18 mei 2023 – Cliëntenorganisaties (MIND en Ieder(in)), professionals (Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd), aanbieders (Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd), de gemeenten (VNG) en het Rijk hebben een principeakkoord bereikt over de inhoud van de Hervormingsagenda Jeugd. De afspraken over fundamentele verbetering van de jeugdzorg worden met positief advies voorgelegd aan hun achterban. Dat hebben staatssecretaris Maarten…

Veilig thuis, huiselijk geweld, jeugdbeschermingsketen , jeugdbescherming, kinderbescherming, jeugdbescherming, getraumatiseerd kind, DDP, kindermishandeling, huiselijk geweld, save the children, moeilijke jeugd, kindertrauma, decentralisatie, jeugdzorg, jeugd-ggz

5 maart 2023 – De afgelopen 30 jaar hebben vele belangenorganisaties, academici en jeugdrechtadvocaten geklaagd over het gebrek aan adequaat feitenonderzoek (“AFO”) door de Ketenpartners (zijnde Veilig Thuis, de Raad en de Gecertificeerde Instellingen) bij de onderbouwing van ingrijpende jeugdzorgbeslissingen. Dit gebrek aan AFO is een schending van de Nederlandse wet (o.a. artikel 3.3 Jeugdwet en…

tackle your tics, gedragstherapie ,tics, jeugdhulp, hervormingsagenda jeugd, jeugdbescherming, bijstandsgezinnen, jeugdautoriteit, jeugdhulp, psychotische ervaringen, wanen, hallucinaties, acute mentale hulp, armoede, jeugdhulp, het vergeten kind, KOPP/KOV, jeugdzorg, hoogspecialistische jeugdzorg, jeugdzorg, depressie, jeugdbeleid, kindermishandeling, jeugdwet, jeugdzorg, emergis,

5 december 2022 – Het kabinet wil geweld in de jeugdzorg (jeugdhulp) voorkomen. Daarom deed Commissie De Winter onderzoek naar geweld in de Nederlandse jeugdzorg sinds 1945. De overheid erkent het leed dat slachtoffers hebben ervaren en neemt, samen met brancheorganisaties, maatregelen om geweld in de jeugdzorg in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.  De Tijdelijke…

seksueel geweld, geweld in jeugdzorg, jeugdtrauma, traumagerelateerd problemen, trauma, geweld in de jeugdzorg, complexe jeugdzorg, jeugdzorg, geweld, jeugd-ggz

19 juli 2022 – “We willen komen tot een jeugdzorg die beter beschermt”: dat is wat de jeugdzorgaanbieders, verenigd in Jeugdzorg Nederland, zeiden na het uitkomen van het rapport van Commissie De Winter ‘Onvoldoende beschermd’. Om dat te bereiken vinden zij het belangrijk dat het onderwerp ‘geweld’ bespreekbaar wordt en blijft. Een middel dat ze daarvoor…

relatie-old, r-ocd, jeugdzorg, geluksgevoel, welzijn, autisme, succes, welzijn, geluk, millenials, jeugd, jongeren

21 mei 2022 – Sinds 2018 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 414 meldingen ontvangen over seksueel grensoverschrijdend gedrag in de jeugdzorg. Dat blijkt uit cijfers die het radioprogramma Argos opvroeg bij de IGJ. Het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag is volgens de inspectie de afgelopen jaren gestegen. Alle zorginstellingen zijn verplicht om signalen…

herinneringen, petitie, zelfstandig gevestigde psychiaters , petitie, burgerinitiatief

18 mei 2022 – Dinsdag 17 mei hebben cliëntenorganisatie MIND en jongerenorganisatie ExpEx de petitie ‘Stop bezuinigingen in de jeugdzorg’ aangeboden aan vertegenwoordigers van de regeringspartijen. Met name de plannen om een eigen bijdrage in te voeren en de behandelduur in te korten, moeten van tafel. Deze staan haaks op het doel om de mentale gezondheid…

JEUGDZORGTAPES

4 april 2022 – Vanaf 7 april op NPO 3 ‘Jojanneke en de jeugdzorgtapes’. Wat gebeurt er als je opgroeit in een onveilige thuissituatie en de overheid het beter vindt dat je uit huis geplaatst wordt? Jongeren met een missie laten zien wat uithuisplaatsing met je leven doet. EO’s ‘Jojanneke en de jeugdzorgtapes’ toont de verhalen…