geweld in de jeugdzorg, complexe jeugdzorg, jeugdzorg, geweld, jeugd-ggz

16 juli 2021 -Slachtoffers van geweld in de jeugdzorg, hun naasten en hulpverleners kunnen terecht bij de telefoonlijn van het Centraal Informatie- en Expertisepunt voor informatie en ondersteuning. Voor hulpverleners is er ook een kennisdossier beschikbaar dat antwoord geeft op vragen als ‘Hoe kon dit gebeuren?’ en ‘Hoe kan ik als hulpverlener slachtoffers en naasten helpen?’….

peer expertise, ervaringsdeskundigheid

22 juni 2021 – Jongeren die als ervaringsdeskundige actief zijn in de jeugdzorg merken dat dit een positief effect heeft op hun persoonlijke ontwikkeling. Maar over de manier waarop zij worden ingezet, zijn ze niet altijd te spreken. Dat blijkt uit een onderzoek van ExpEx, Stichting Alexander en het Nederlands Jeugdinstituut. Het rapport ‘Gelijkwaardig, eigen…

depressie, jeugdbeleid, kindermishandeling, jeugdwet, jeugdzorg

22 mei 2021 – De jeugdzorg kan en moet op korte termijn verbeteren. Teveel kinderen en gezinnen met ernstige problemen wachten te lang op zorg, zo blijkt uit het advies ‘Van systemen naar mensen’ van de Sociaal-Economische Raad (SER).  In het advies staan tien aanbevelingen om de jeugdzorg op korte termijn te verbeteren. Jeugdzorgprofessionals, aanbieders…

depressie, jeugdbeleid, kindermishandeling, jeugdwet, jeugdzorg

30 april 2021 – Veel psychiaters in de jeugdzorg denken helemaal te stoppen met het behandelen van kinderen. De toegenomen regeldruk en omslachtige bureaucratie door de decentralisatie van de  jeugdzorg van de Rijksoverheid naar de gemeenten zijn daarvoor de belangrijkste redenen, zo meldt de NOS. Het kabinet heeft daarom 613 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de…

persoonlijkheidsstoornissen, mentale gezondheid, jeugdzorg, jeugd-ggz, dwang, jongeren, depressieve klachten, wachtlijsten

24 april 2021 – De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de Nederlandse ggz en MIND zijn blij met de toezeggingen van het Ministerie van VWS voor financiering van noodhulp en wachtlijstbestrijding in de acute jeugd-ggz, al zijn de middelen alleen toereikend voor de meest dringende hulp aan kinderen in crisis. Ze hopen dat nu ook snel…

persoonlijkheidsstoornissen, mentale gezondheid, jeugdzorg, jeugd-ggz, dwang, jongeren, depressieve klachten, wachtlijsten

2 april 2021  – De Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg (Commissie De Winter) deed onderzoek naar fysiek, psychisch en/of seksueel geweld in de jeugdzorg vanaf 1945. Naar aanleiding van hun eindrapport ‘Onvoldoende beschermd’ is er een maatregelenpakket opgesteld door de Rijksoverheid. Eén van deze maatregelen is het Centraal Informatie- en Expertisepunt voor slachtoffers van…

depressie, jeugdbeleid, kindermishandeling, jeugdwet, jeugdzorg

19 december 2020 – Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaan de komende periode in gesprek over betere jeugdzorg voor kinderen die het nodig hebben en een structurele oplossing voor gemeentelijke tekorten voor die zorg. Zij doen dit naar aanleiding van onderzoek, dat laat zien dat gemeenten in 2019 1,6 à 1,8…

topggz, wet verplichte ggz, het grote zorgdebat, jeugdwet , betere ggz, wachten

23 november 2020 – Vandaag overlegt de Tweede Kamer over jeugdwetgeving en de verwante begrotingen voor 2021. MIND is bezorgd over de voortgang van de aanpassing van de Jeugdwet en vraagt om inzicht in en aanpak van de wachtlijsten in de jeugd-ggz.  Driekwart van alle psychische klachten starten voor het 24e levensjaar. Een op de…

jeugdzorg

10 november 2020 – Steeds meer organisaties in de jeugdzorg staat het water aan de lippen. Bijna één op de drie draaide vorig jaar met verlies en de helft van de organisaties heeft te weinig reserves (solvabiliteit) om grote financiële tegenvallers op te vangen. Dit ondanks een omzetstijging van 7% in 2019 en een forse toename…

jeugdbescherming, clientondersteuning, seksuele uitbuiting, CBS, jeugd-ggz, multi-probleemgezinnen

8 oktober 2020 – Deze week bracht Trouw onderzoek van Jeugdzorg Nederland naar buiten waaruit blijkt dat er grote verschillen zijn in winsten die jeugdzorginstellingen maken. Vooral kleine organisaties die relatief eenvoudige zorg leveren maken winst, de grote partijen die vaak de patiënten met complexe problematiek behandelen maken nauwelijks of geen winst. Dit probleem speelt…

decentralisatie, jeugdzorg, jeugd-ggz

6 oktober 2020 – De nieuwe en kleine jeugdzorgorganisaties doen het financieel goed, terwijl de helft van de grootste aanbieders van jeugdzorg op omvallen staat. Dat meldt dagblad Trouw, naar aanleiding  van de jaarcijferanalyse over 2018 door Jeugdzorg Nederland. De jaarcijfers laten zien dat bijna 1.500  kleine en vaak nieuwe aanbieders, die eenvoudige jeugdzorg aanbieden zoals…

jeugdbescherming, clientondersteuning, seksuele uitbuiting, CBS, jeugd-ggz, multi-probleemgezinnen

13 augustus 2020– In de jeugdzorg zijn te veel interventies gebaseerd op “gevoel” in plaats van op wetenschappelijke kennis. Het expertisecentrum Fortho, dat is gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam, wil daar verandering in brengen. Senior onderzoeker en adjunct-directeur Claudia van der Put: ‘Voor zorgverleners is het prettig om wetenschappelijke back-up te krijgen voor hun handelen.’…