CBS: Aantal jongeren in jeugdzorg laatste jaar gelijk gebleven

Facebooktwitterlinkedinmail

26 april 2023 – In 2022 kregen 467 duizend jongeren een of meerdere vormen van jeugdzorg. Dat zijn er ongeveer net zoveel als een jaar eerder. Dit betekent dat 10,5 procent van de jongeren tot 23 jaar in Nederland jeugdzorg ontvangt. Jeugdhulp is de meest voorkomende vorm van jeugdzorg. Vooral jongens van 8 tot 12 jaar en meisjes van 12 tot 18 jaar ontvangen jeugdhulp. Dat blijkt uit nieuwe voorlopige cijfers van het CBS.

De meeste jongeren met jeugdzorg, bijna 457 duizend, kregen in 2022 jeugdhulp. Dat zijn er ongeveer net zoveel als in 2021. Deze vorm van jeugdzorg is in principe bedoeld voor jongeren tot 18 jaar, maar kan verlengd worden tot 23 jaar. Bijna 39 duizend jongeren tot 18 jaar kregen jeugdbescherming. Dat waren er 6 procent minder dan in 2021.

Ruim 7 duizend jongeren van 12 tot 23 jaar kregen jeugdreclassering.. Dat was 6,7 procent minder dan in 2021.

Grote verschillen tussen gemeenten bij jongeren met jeugdzorg
In de gemeenten Tiel en Terneuzen kreeg meer dan 17 procent van alle jongeren tot 23 jaar in 2022 jeugdzorg. Op Vlieland en Urk waren dat er minder dan 5 procent. Deze verschillen kunnen meerdere oorzaken hebben. Sociaaleconomische verschillen tussen regio’s op het gebied van onder andere inkomen, eenoudergezinnen en zorggebruik kunnen een rol spelen. Daarnaast kunnen gemeenten eigen keuzes maken in de manier waarop ze de jeugdzorg vormgeven. De hoeveelheid en het soort jeugdzorg dat beschikbaar is kan daardoor verschillen per gemeente.

Veel jeugdhulp bij jongens in bovenbouw basisschool en bij pubermeisjes
In Nederland woonden in 2022 ruim 4,4 miljoen jongeren tot 23 jaar. Van hen kreeg 10,5 procent jeugdhulp. Er bestaan grote verschillen tussen leeftijdscategorieën. 4,4 procent van de kinderen tot 4 jaar kreeg jeugdhulp en 1,4 procent van de jongeren van 18 tot 23 jaar. Bij de kinderen in de basisschoolleeftijd kregen jongens vaker jeugdhulp dan meisjes. Van de jongens in de leeftijd 8 tot 12 jaar kreeg 22,3 procent jeugdhulp.

In de groep jongeren van 12 tot 18 jaar krijgen meisjes vaker jeugdhulp. 17,9 procent van hen kreeg jeugdhulp in 2022 tegen 14,8 procent van de jongens. Het percentage meisjes van 12 tot 18 jaar met jeugdhulp is de laatste jaren gestegen. In 2019 was dit nog 14,2 procent.

Noot bij jeugdbescherming
Bij de publicatie van voorlopige cijfers over 2022, zijn uitkomsten over de reden van beëindiging van jeugdbeschermingsmaatregelen in 2020 en 2021 gecorrigeerd. De eerder aan het CBS geleverde databestanden over de jaren 2020 en 2021 (en het 1e halfjaar van 2022) bleken fouten te bevatten bij de variabele ‘reden van beëindiging van het jeugdbeschermingstraject’. Begin 2023 is deze fout hersteld en zijn verbeterde databestanden aangeleverd voor deze verslagperioden.

De gecorrigeerde cijfers zijn te vinden op:

StatLine –Jeugdbeschermingstrajecten

Ook in de eerder gepubliceerde tabellen over uithuisplaatsingen bij gedupeerden toeslagenaffaire is de uitsplitsing naar reden beëindiging gecorrigeerd, zie:

Tabel – Actualisatie uithuisplaatsingen toeslagenaffaire 2015 t m juni 2022
Het totaal aantal uithuisplaatsingen in de tabel is ongewijzigd.

Bron en tabellen: cbs.nl 

 

Dit bericht is 1373 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail