Voorjaarsnota: eigen bijdrage jeugdzorg onacceptabel

Facebooktwitterlinkedinmail

17 april 2024 – Het demissionaire kabinet bereidt de invoering van een eigen bijdrage voor op de jeugdzorg. Dat staat in de Voorjaarsnota die vandaag is gepresenteerd. Zo wil het kabinet de besparing van 511 miljoen euro op jeugdhulp in 2026 kunnen halen. De Nederlandse ggz vindt een eigen bijdrage jeugdzorg niet acceptabel.

Ruth Peetoom, voorzitter van de Nederlandse ggz: “De maatregelen zijn bedoeld om minder mensen een beroep te laten doen op de jeugdzorg. Maar door op deze manier een extra drempel in te voeren is de kans groot dat juist kwetsbare gezinnen afzien van zorg, die daar echt nodig is. Dat zal leiden tot verergering van problemen waardoor er op termijn meer zware vormen van zorg nodig zullen zijn. En dat is het laatste wat we als maatschappij moeten willen.”

Met een eigen bijdrage schiet het kabinet zich ook in de voet, aldus Peetoom. “Psychische aandoeningen ontstaan vaak op jonge leeftijd. Als je tijdig actie onderneemt, voorkom je in veel situaties meer psychisch leed op latere leeftijd, en voorkom je meer maatschappelijke kosten in de toekomst.”

‘Eigen bijdrage is discriminerend’
De eigen bijdrage jeugdzorg treft bovendien gezinnen van kinderen en jongeren die voor een lange tijd en levensbreed zijn aangewezen op hulp, onevenredig hard. “De eigen bijdrage werkt zwaar kostenverhogend voor deze gezinnen. Hierdoor wordt volwaardige deelname aan de samenleving nu en in de toekomst ernstig belemmerd.”

Bovendien is de invoering van een eigen bijdrage jeugdzorg discriminerend. Peetoom: “Want waarom wel een eigen bijdrage voor jongeren met (ernstige) psychische problemen, terwijl jongeren met lichamelijke klachten dat niet hebben?.”

De 511 miljoen euro is een structurele besparing die in het coalitieakkoord van het huidige kabinet Rutte-IV staat vanaf 2026. Die komt bovenop een eerdere bezuiniging van 1 miljard euro in de sector, die momenteel wel wordt uitgevoerd. Het is aan een nieuw kabinet om dit wel of niet door te zetten.

Ook Jeugdzorg Nederland  vind de eigenbijdrage jeugdzorg onacceptabel.

Bron: denederlandseggz.nl

Dit bericht is 1487 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail