langdurige ggz, mentale welzijn, persoonlijkheidsstoornissen, mentale gezondheid, jeugdzorg, jeugd-ggz, dwang, jongeren, depressieve klachten, wachtlijsten

24 april 2021 – De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de Nederlandse ggz en MIND zijn blij met de toezeggingen van het Ministerie van VWS voor financiering van noodhulp en wachtlijstbestrijding in de acute jeugd-ggz, al zijn de middelen alleen toereikend voor de meest dringende hulp aan kinderen in crisis. Ze hopen dat nu ook snel…

langdurige ggz, mentale welzijn, persoonlijkheidsstoornissen, mentale gezondheid, jeugdzorg, jeugd-ggz, dwang, jongeren, depressieve klachten, wachtlijsten

2 april 2021  – De Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg (Commissie De Winter) deed onderzoek naar fysiek, psychisch en/of seksueel geweld in de jeugdzorg vanaf 1945. Naar aanleiding van hun eindrapport ‘Onvoldoende beschermd’ is er een maatregelenpakket opgesteld door de Rijksoverheid. Eén van deze maatregelen is het Centraal Informatie- en Expertisepunt voor slachtoffers van…

jeugdzorg, hoogspecialistische jeugdzorg, jeugdzorg, depressie, jeugdbeleid, kindermishandeling, jeugdwet, jeugdzorg

19 december 2020 – Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaan de komende periode in gesprek over betere jeugdzorg voor kinderen die het nodig hebben en een structurele oplossing voor gemeentelijke tekorten voor die zorg. Zij doen dit naar aanleiding van onderzoek, dat laat zien dat gemeenten in 2019 1,6 à 1,8…

begrotingsbehandelingen , preventieakkoord, mentale gezondheid, topggz, wet verplichte ggz, het grote zorgdebat, jeugdwet , betere ggz, wachten

23 november 2020 – Vandaag overlegt de Tweede Kamer over jeugdwetgeving en de verwante begrotingen voor 2021. MIND is bezorgd over de voortgang van de aanpassing van de Jeugdwet en vraagt om inzicht in en aanpak van de wachtlijsten in de jeugd-ggz.  Driekwart van alle psychische klachten starten voor het 24e levensjaar. Een op de…

jeugdzorg

10 november 2020 – Steeds meer organisaties in de jeugdzorg staat het water aan de lippen. Bijna één op de drie draaide vorig jaar met verlies en de helft van de organisaties heeft te weinig reserves (solvabiliteit) om grote financiële tegenvallers op te vangen. Dit ondanks een omzetstijging van 7% in 2019 en een forse toename…

jeugdzorg, gezinnen, jeugdbescherming, clientondersteuning, seksuele uitbuiting, CBS, jeugd-ggz, multi-probleemgezinnen

8 oktober 2020 – Deze week bracht Trouw onderzoek van Jeugdzorg Nederland naar buiten waaruit blijkt dat er grote verschillen zijn in winsten die jeugdzorginstellingen maken. Vooral kleine organisaties die relatief eenvoudige zorg leveren maken winst, de grote partijen die vaak de patiënten met complexe problematiek behandelen maken nauwelijks of geen winst. Dit probleem speelt…

kindermishandeling, huiselijk geweld, save the children, moeilijke jeugd, kindertrauma, decentralisatie, jeugdzorg, jeugd-ggz

6 oktober 2020 – De nieuwe en kleine jeugdzorgorganisaties doen het financieel goed, terwijl de helft van de grootste aanbieders van jeugdzorg op omvallen staat. Dat meldt dagblad Trouw, naar aanleiding  van de jaarcijferanalyse over 2018 door Jeugdzorg Nederland. De jaarcijfers laten zien dat bijna 1.500  kleine en vaak nieuwe aanbieders, die eenvoudige jeugdzorg aanbieden zoals…

jeugdzorg, gezinnen, jeugdbescherming, clientondersteuning, seksuele uitbuiting, CBS, jeugd-ggz, multi-probleemgezinnen

13 augustus 2020– In de jeugdzorg zijn te veel interventies gebaseerd op “gevoel” in plaats van op wetenschappelijke kennis. Het expertisecentrum Fortho, dat is gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam, wil daar verandering in brengen. Senior onderzoeker en adjunct-directeur Claudia van der Put: ‘Voor zorgverleners is het prettig om wetenschappelijke back-up te krijgen voor hun handelen.’…

levvel

6 juli 2020 – Vanaf 1 juli 2020 is de fusie tussen Spirit en de Bascule een feit. Na jarenlange samenwerking en een bestuurlijke fusie, gaan we per 1 juli officieel samen verder – als Levvel. In Nederland zien we nog te vaak de jeugdzorg en kinder- en jeugdpsychiatrie als twee gescheiden werelden. Bij Levvel…

langdurige ggz, mentale welzijn, persoonlijkheidsstoornissen, mentale gezondheid, jeugdzorg, jeugd-ggz, dwang, jongeren, depressieve klachten, wachtlijsten

27 juni 2020 – Op 22 juni kopt Skipr dat de ‘jeugdzorg uit geldnood duizenden behandelingen stopt’. Het zou gaan om vaak verliesgevende zorg voor jeugdigen met zware problemen: jongeren met een verstandelijke beperking, psychische problemen, een depressieve stoornis, jeugd die suïcidaal is of uit gezinnen komt met multiproblemen. De stop wordt deze zomer verwacht…

langdurige ggz, mentale welzijn, persoonlijkheidsstoornissen, mentale gezondheid, jeugdzorg, jeugd-ggz, dwang, jongeren, depressieve klachten, wachtlijsten

23 juni 2020 – De jeugdzorginstellingen moeten deze zomer duizenden behandelingen van jongeren stoppen, omdat ze anders in grote financiële problemen komen. Het gaat om (vaak verliesgevende) zorg voor jeugdigen met zware problemen: jongeren met een verstandelijke beperking, psychische problemen, een depressieve stoornis, jeugd die suïcidaal is of uit gezinnen komt met multiproblemen. Dat verwacht…

jongeren, mentale gezondheid, jeugd, de kindertelefoon, scheiding, mentale gezondheid, angst, tieners, somber, kindertelefoon, collectieve angst, wachtlijsten, depressie bij jongeren , vroege aanpak

20 mei 2020 – De jeugdbranches Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC waarderen het initiatief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om te komen tot betere afspraken voor regionale samenwerking en zorgvuldigheidseisen in een zogenoemde Norm voor Opdrachtgeverschap. Gemeenten spreken zich in juni middels een ledenraadpleging uit over deze norm. De voorstellen van de VNG…

langdurige ggz, mentale welzijn, persoonlijkheidsstoornissen, mentale gezondheid, jeugdzorg, jeugd-ggz, dwang, jongeren, depressieve klachten, wachtlijsten

30 april 2020 – In 2019 kregen 443 duizend jongeren (tot 23 jaar) jeugdzorg. Dat is 1 op de 10 jongeren. Vooral het aantal jongeren met jeugdhulp neemt al enkele jaren toe, net als de duur van de verleende hulp. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Nederland telde op 1 januari 2019 bijna 3,4…

jeugdzorg, hoogspecialistische jeugdzorg, jeugdzorg, depressie, jeugdbeleid, kindermishandeling, jeugdwet, jeugdzorg

25 februari 2020 – Slachtoffers van geweld in de jeugdzorg krijgen per persoon 5000 euro compensatie als tegemoetkoming voor het leed. Dat hebben de ministers Dekker en De Jonge bekendgemaakt, zo meldt de NOS.  Verder worden in nauw overleg met de betrokken brancheverenigingen en lotgenotenorganisaties initiatieven opgezet zodat slachtoffers hun ervaringen kunnen delen. Het gaat…