Inspectie publiceert definitieve rapport ZIKOS-groepen

Facebooktwitterlinkedinmail

19 april 2024 – De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stelt in haar definitieve rapportage vast dat de zorg op ZIKOS-groepen (Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie) niet passend en toereikend is. Eerder deelde de Inspectie al hun eerste bevindingen waar we erg van schrokken. Met het volledige rapport in de hand gaan de brancheverenigingen Jeugdzorg Nederland en de Nederlandse ggz verder aan de slag met de nodige verbeteringen. Ze willen vanuit jeugdzorg en jeugd-ggz samen met de gemeenten alternatieve vormen van zorg en ondersteuning ontwikkelen waar de kwaliteit van zorg goed is en die aansluiten bij de behoeften van jongeren.

IGJ startte het onderzoek naar aanleiding van een rapport van Jason Bughwandass. De ervaringsdeskundige, die zelf in 2015 in een ZIKOS groep verbleef, interviewde 51 oud-bewoners van ZIKOS groepen. De signalen die daarin naar voren kwamen gingen onder andere over het langdurig opsluiten van jongeren. Naar aanleiding van het rapport en de eerste bevinding van de IGJ werd door betreffende instellingen een opnamestop voor ZIKOS-groepen ingesteld.

De brancheverenigingen stonden in een eerdere reactie al uitgebreid stil bij de bevindingen van de IGJ en het rapport van Jason Bughwandass. Ze onderstrepen daarin de urgentie om samen te komen tot een zorgaanbod dat beter aansluit bij de behoefte van jongeren.

Bron: denederlandseggz.nl

Noot redactie

Over ZIKOS
Een ZIKOS-afdeling is een onderdeel van de JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg) waar de intensiteit van de behandeling zeer hoog is. Een ZIKOS-afdeling is bedoeld voor jongeren van 12 tot 18 jaar met complexe en meervoudige gedragsproblemen in combinatie met een acute psychiatrische crisis. De jongeren kunnen in ernstige mate een risico voor zichzelf vormen. Tot medio februari 2024 was er een landelijke capaciteit voor deze groep jongeren van 18 bedden, verdeeld over de jeugdzorginstellingen iHUB ’t Anker (Harreveld) en Pactum (Zetten).

De inspectie heeft de ZIKOS-afdelingen in Harreveld en Zetten onder verscherpt toezicht geplaatst. 

Bron: igj.nl

Dit bericht is 568 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail