29 oktober 2022 – Afgelopen  donderdag heeft Juliette Vandermosten met ‘Meanders’ de Planetree Design Award 2022 gewonnen. Dit meest inspirerende ontwerp voor een mentaal gezondheidsvraagstuk is een gesprekstool in de vorm van een gezamenlijk bordspel om het gesprek over dementie op gang te brengen binnen families. De bokaal – gemaakt door deelnemers van GGzE De…

Joep Verbugt, GGZE

27 juni 2022 – Op 30 juni 2022 neemt Joep Verbugt afscheid als voorzitter van de raad van bestuur van GGzE. Daarna is hij officieel met pensioen. Voor de afscheidsbijeenkomst zijn collega’s uit de organisatie, partners uit het netwerk en familie uitgenodigd. Het programma bestaat uit een inhoudelijk deel en een receptiedeel. Wie Joep Verbugt…

mentale kracht

27 oktober 2020 – Vanaf 2021 gaan de geestelijke gezondheidsorganisatie GGzE en Design Academy Eindhoven (DAE) een unieke driejarige samenwerking aan onder de werktitel ‘Bruggen bouwen in de community: van mondiale kennis naar lokale mentale kracht’. De samenwerking tussen de Eindhovense instellingen is gebaseerd op het gemeenschappelijk creëren van meerwaarde voor studenten van DAE en…

ervaringsdeskundigheid, ervaringskennis, naasten, ervaringsdeskundigheid in de ggz, ervaringskennis, Ervaringskennisplein , onbegrepen gedrag, ervaringskennis, peer support, kwartiermaker, ervaringskennis, jonge ervaringsdeskundigen, ervaringskennis, ervaringsdeskundigen, ervaringskennis, peer expertise, ervaringsdeskundigheid

22 oktober 2020 – GGzE werkt al jaren met verschillende disciplines, waaronder ervaringsdeskundigen. Hierin is GGzE al meer dan 20 jaar voorloper in Nederland. Ervaringsdeskundigen spelen een belangrijke, ondersteunende rol in het herstelproces van de cliënten van GGzE. Voor de verdere professionalisering en zorgvuldige borging van dit beroep is per 1 oktober een Ervaringsdeskundige Staf…

16 april 2019 – Welshop breidt, met financiële steun van zorgverzekeraar CZ, haar webwinkel voor online hulp bij psychische klachten verder uit. Via Welshop kunnen verzekerden van CZ in heel Nederland direct toegang krijgen tot online hulp bij psychische problemen. Zij komen niet op een wachtlijst, maar worden direct geholpen door een aanbieder van hun…

5 december 2018 –Joep Verbugt, voorzitter van de Raad van Bestuur van GGzE, schreef in boekvorm een ‘Pleidooi voor een mentaal offensief’. In het jaar waarin GGzE 100 jaar bestaat, blikt hij terug en vooruit en beschrijft hij aan de hand van actuele maatschappelijke ontwikkelingen dat het niet goed gaat met onze collectieve mentale gezondheid….

19 juni 2018 – De GGzE in Eindhoven heeft financieel de bodem bereikt. Als de overheid een nog grotere kaalslag op de specialistische jeugdzorg pleegt, dan zakt de hulpverlening door de bodem. Dat blijkt uit het jaarverslag dat de Eindhovense organisatie voor geestelijke gezondheidszorg maandag heeft gepresenteerd, zo meldt Omroep Brabant.  Joep Verbugt, voorzitter van…

8 februari 2018 – GGzE wil de komende jaren e-health breed inzetten als motor voor meer eigen regie voor GGZ- cliënten. Om dat te realiseren heeft de instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Eindhoven en omstreken met zorgverzekeraar CZ een meerjarenafspraak gemaakt. De meerjarenafspraken zijn gebaseerd op een gezamenlijk streven van gepersonaliseerde zorg in ketens, waarbij…

2 februari 2018 – GGzE bestaat 100 jaar. Een eeuw met een rijke geschiedenis en ontwikkeling van de ‘Geestelijke Gezondheidszorg voor mensen in Eindhoven en omgeving’. Gedurende het hele jaar staat de organisatie stil bij het jubileum. Cliënten, medewerkers en vrijwilligers organiseren samen activiteiten, met theatervoorstelling ‘Loena’ in december als kroon op het jubileumjaar. Bijzonder…

2 oktober 2017 – PSV en GGzE verlengen de intensieve samenwerking. Op zaterdag 30 september tekenden algemeen directeur Toon Gerbrands en Joep Verbugt, voorzitter Raad van Bestuur GGzE in het Philips Stadion een overeenkomst waarmee de samenwerking wordt voorgezet tot 2022. 1 + 1 = 3 Al bij de start in 2015 verklaarde Gerbrands dat…

12 mei 2017 – GGzE kijkt terug op een jaar waarin steeds meer gebruik wordt gemaakt van de Geestelijke Gezondheidszorg, waarin de problemen van cliënten steeds complexer worden en waarin de verantwoording over de geleverde zorg hand over hand toeneemt. Ondanks dat heeft GGzE de boeken kunnen sluiten met een positief financieel resultaat. Om iedereen…

24 maart 2016 – Het aantal verwarde mensen op straat neemt toe. Ruim 1.800 mensen maakten in 2014 een einde aan hun leven. De levensverwachting van psychiatrische cliënten ligt 20 jaar lager dan gemiddeld. Dit is slechts een kleine greep van op welke punten een beter toegankelijke geestelijke gezondheidszorg de samenleving veel geld kan besparen….

20 november 2015 – Ggz-organisaties Mondriaan en GGzE starten de training Mental Health First Aid (MHFA). De training leert beroepskrachten bij politie, brandweer of  in het onderwijs, kennis en vaardigheden om eerste hulp te geven aan mensen met ernstige en acute psychische klachten. Er is een grote behoefte aan een dergelijke training: één op de…