GGzE en CZ sluiten meerjarencontract voor versnellen e-health

Facebooktwitterlinkedinmail

8 februari 2018 – GGzE wil de komende jaren e-health breed inzetten als motor voor meer eigen regie voor GGZ- cliënten. Om dat te realiseren heeft de instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Eindhoven en omstreken met zorgverzekeraar CZ een meerjarenafspraak gemaakt.

De meerjarenafspraken zijn gebaseerd op een gezamenlijk streven van gepersonaliseerde zorg in ketens, waarbij de regie zoveel mogelijk bij de cliënt zélf komt te liggen. Door middel van verdergaande digitalisering van de zorg willen beide organisaties een impuls geven aan het vergroten van de autonomie en keuzevrijheid van de burger. De overeenkomst stelt de GGzE in staat de toepassing van e-health verder uit te bouwen en te versnellen, doordat CZ financiële ruimte biedt voor innovatie. Partijen hebben het vertrouwen dat cliënten hierdoor meer tevreden zullen zijn met de behandeling en ondersteuning die zij ontvangen. Tegelijkertijd is het doel van de overeenkomst om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de GGZ te vergroten.

Marie-Louise Vossen, bestuurder GGzE: ‘De meerjarenafspraak sluit naadloos aan op onze ambitie om een inspirerende community te zijn voor mentale kracht. Het is onze overtuiging dat mensen gelukkiger zijn als ze architect kunnen zijn van hun eigen leven. Wij zetten daarom in op digitale innovaties. Samen met CZ, en andere stakeholders, willen we vooral de toepassing van e-health de komende jaren gaan versnellen. De afspraken die we vandaag ondertekenen, maken dat mogelijk.’

Wim van der Meeren, bestuursvoorzitter van CZ: ‘We zien veel belangstelling voor de ontwikkeling van e-health, zoals apps en games. De daadwerkelijke toepassing ervan in het zorgproces blijkt veel lastiger. In onze visie kan e-health face-to-face zorg deels vervangen. Dit is gezien de personeelstekorten en de stijgende kosten van de gezondheidszorg ook nodig. GGzE is de eerste grote GGZ-instelling die e-health op deze wijze structureel onderdeel maakt van haar patiëntenzorg. We hopen dat dit krachtige initiatief veel navolging krijgt.’

Bron: persbericht

Dit bericht is 3485 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail