GGzE – Budget geestelijke gezondheidszorg wordt verkeerd gebruikt

Facebooktwitterlinkedinmail

12 mei 2017 – GGzE kijkt terug op een jaar waarin steeds meer gebruik wordt gemaakt van de Geestelijke Gezondheidszorg, waarin de problemen van cliënten steeds complexer worden en waarin de verantwoording over de geleverde zorg hand over hand toeneemt. Ondanks dat heeft GGzE de boeken kunnen sluiten met een positief financieel resultaat. Om iedereen ook in de toekomst de ondersteuning te kunnen bieden die nodig is, moet het zorgbudget nu wel écht anders ingezet worden.

GGzE sluit 2016 af met een positief resultaat van 0,5 miljoen. We zijn er trots op dat we onze goede bedrijfsmatige basis hebben weten te behouden in deze roerige tijd van toenemende verantwoording en de druk op de zorgfinanciering.

Budget zorg moet anders ingezet worden

De druk op de zorgbudgetten neemt toe. Overal hoor je ‘dat het budget voor de zorg niet meer toereikend is’. GGzE deelt deze mening niet. Er is voldoende budget voor de zorg. Het wordt alleen verkeerd ingezet. Maar liefst 25% van het zorgbudget wordt namelijk uitgegeven aan de verantwoording van de zorgactiviteiten. Psychiatrisch verpleegkundigen zijn zelfs 33% van hun tijd kwijt aan administratie. De aanbestedingsprocedures bij de gemeenten kosten elke GGZ-instelling zoveel tijd dat ze voor de daarmee gemoeide kosten maar liefst 134 verpleegkundigen of 62 psychiaters in dienst kunnen nemen. En elk jaar schrijven wij zo’n 3.500 A4-tjes vol om ons te verantwoorden naar de zorgverzekeraars. Dat is meer dan 1 kilometer papier! Als we die verantwoordingsvraag van nu met de helft zouden verminderen, kunnen we véél meer mensen helpen en zijn wachtlijsten verleden tijd. De Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving heeft recent ook het advies gegeven de zorg ook dit vertrouwen te geven.

Digitalisering biedt meer mogelijkheden

Door minder tijd kwijt te zijn aan verantwoording ontstaat ook meer ruimte voor de verdere innovatie van de zorg. Om met dezelfde middelen meer mensen te kunnen helpen is het namelijk noodzakelijk dat we verder digitaliseren. Hierdoor is er meer ruimte voor preventie, kunnen we in totaal meer mensen bereiken en wordt de zorg ook effectiever. GGzE heeft de afgelopen jaren al het nodige geïnvesteerd in digitalisering. Zo hebben we zelf vele online behandelmodules en apps ontwikkeld en wordt zelfs onze nachtzorg ondersteund door digitale ontwikkelingen. Door die innovaties kunnen we niet alleen de kosten laag houden, maar behouden de cliënten ook zelf de regie. Door blended te behandelen kunnen ze bijvoorbeeld ondersteuning krijgen op de momenten dat het hen schikt. Hierdoor kunnen zij hun dagelijkse werkzaamheden voortzetten en meer van nut zijn voor de maatschappij. GGzE wil deze ontwikkeling heel graag voortzetten en de omslag maken naar volwaardige digitale zorg. We gaan hier dan ook het komende jaar vol op inzetten.

Bron: persbericht

Dit bericht is 4551 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail